« 2Krl 17:27 2 Księga Królewska 17:28 2Krl 17:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy przyszedw jeden z tych kapłanow, jiż byli jęci wiedzeni z Samaryjej i bydlił w Betel a uczył ❬je❭, kako by się modlili Panu Bogu.
2.WUJEK.1923Gdy tedy przyszedł jeden z tych kapłanów, którzy byli w niewolą zagnani z Samaryjéj, mieszkał w Bethel i nauczał je, jako mieli chwalić Pana.
3.GDAŃSKA.1881Przyszedł tedy jeden z kapłanów, których było wzięto z Samryi, i mieszkał w Betel, a nauczał ich, jako się mieli bać Pana.
4.GDAŃSKA.2017Przybył więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel, i nauczał ich, jak mają się bać PANA.
5.CYLKOWI tak przybył jeden z kapłanów, których uprowadzili byli z Samaryi, i zamieszkał w Bethel i uczył ich jak czcić mają Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIPrzybył jeden z kapłanów, których uprowadzono do niewoli z Samarii, zamieszkał w Betelu i uczył ich, jak mają czcić Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy jeden z kapłanów, których uprowadzono na wygnanie z Samarii, poszedł i zamieszkał w Betel, i pouczał ich, jak mają oddawać cześć Panu.
8.BRYTYJKAUdał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu.
9.POZNAŃSKAPrzybył więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, osiadł w Betel i uczył ich, jak powinni bać się Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWówczas jeden z tych kapłanów, którzy zostali uprowadzeni z Samarii do niewoli, udał się tam, osiadł w Betel i uczył ludzi, jak powinni czcić Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak przybył jeden z kapłanów, którego uprowadzili z Szomronu, zamieszkał w Betel oraz ich uczył jak mają czcić WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybył tam więc jeden z uprowadzonych z Samarii kapłanów, zamieszkał w Betel i pouczał ludność, w jaki sposób czcić PANA.