« 2Krl 17:30 2 Księga Królewska 17:31 2Krl 17:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa mężowie ewejszczy uczynili sobie Nobat a Tartak, a ci, jiż byli z Sefarnaim, palili syny swe w ogniu Adramalech a Anamelech bogom sefarnaicskim,
2.WUJEK.1923Zaś Awejanie uczynili Nebahaza i Tharthaka: a ci, którzy byli z Sepharwaima, palili syny swoje w ogniu Adramelechowi i Anamelechowi, bogom Sepharwaimskim:
3.GDAŃSKA.1881A Hewejczycy uczynili Nebahaz, i Tartak; a Sefarwaiczycy palili syny swe w ogniu Adramelechowi, i Anamelechowi, bogom Sefarwaimskim.
4.GDAŃSKA.2017Awwici zrobili Nibchaza i Tartaka, a Sefarwaici palili swoje dzieci w ogniu dla Adrameleka i Anameleka, bogów Sefarwaim.
5.CYLKOWAwejczycy sporządzili Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś palili dzieci swoje na cześć Adrammelecha i Anammelecha, bożków sefarwejskich.
6.KRUSZYŃSKIci, co byli z Awwa, wykonali Nibhaza i Tartaka, a ze Sefarwaim palili swoje dzieci w ogniu ku czci Adramelekha i Anamelekha, bogów Sefarwaim.
7.TYSIĄCL.WYD5Awwici ulepili Nibchaza i Tartaka, Sefarwaici zaś palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anammeleka, bogów Sefarwaim.
8.BRYTYJKAAwwejczycy stworzyli sobie Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adrammeleka i Anammeleka, bogów sefarwejskich.
9.POZNAŃSKAAwwici zrobili sobie Nibchaza i Tartaka, Sefarwici zaś palili swoich synów w ogniu ku [czci] Adarmeleka i Anammeleka, bóstw Sefarwaim.
10.WARSZ.PRASKAAwwici uczynili Nibchaza i Tartaka. Sefarwaici palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anammeleka, bogów Sefarwaim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Awwici sporządzili Nibchazai Tartaka, zaś Sefarwejczycy palili swoje dzieci na cześć Adrammelecha i Anammelecha – bożków sefarwaimskich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAwwejczycy Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy spalali swoje dzieci dla bożków sefarwejskich Adrameleka i Anameleka,