« 2Krl 17:34 2 Księga Królewska 17:35 2Krl 17:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA zamowił był się s nimi a uczynił był smowę s nimi rzekąc: „Nie bojcie się cudzych bogow a nie nie modlcie się jim ani jich ćcijcie, a nie obiatujcie jim,
2.WUJEK.1923I postanowił był z nimi przymierze i rozkazał im, rzekąc: Nie bójcie się bogów cudzych i nie kłaniajcie się im, ani ich chwalcie i nie ofiarujcie im:
3.GDAŃSKA.1881Uczynił też był Pan z nimi przymierze, i rozkazał im, mówiąc: Nie bójcie się bogów cudzych, i nie kłaniajcie się im, ani im służcie, ani im ofiarujcie;
4.GDAŃSKA.2017PAN zawarł też z nimi przymierze i rozkazał im: Nie bójcie się obcych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im ani nie składajcie im ofiar;
5.CYLKOWWiekuisty jednak zawarł był z nimi przymierze i przykazał im, mówiąc: Nie będziecie czcili bóstw cudzych, ani korzyli się przed niemi, ani służyli im, ani ofiarowali im!
6.KRUSZYŃSKIJahwe zawarł przymierze z nimi i dał im rozkaz, mówiąc: "Nie będziecie się bali bogów cudzych, nie będziecie się im kłaniać, ani nie będziecie im służyć, ani dla nich ofiar składać.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan zawarł z nimi przymierze i przykazał im: Nie będziecie czcili cudzych bogów i nie będziecie oddawali im pokłonu, nie będziecie im służyli i nie będziecie im składali ofiar.
8.BRYTYJKAA przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar,
9.POZNAŃSKAJahwe zawarł z nimi Przymierze i przykazał im mówiąc: - Nie będziecie czcić bóstw obcych, nie będziecie się im kłamać, nie będziecie im służyć i nie będziecie im składać krwawych ofiar,
10.WARSZ.PRASKAJahwe zawarł z nimi przymierze i wydał im takie polecenie: Nie wolno wam czcić obcych bogów, nie możecie im oddawać pokłonów; nie będziecie im ani służyć, ani składać żadnych ofiar.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo WIEKUISTY zawarł z nimi przymierze oraz im przykazał, mówiąc: Nie będziecie czcili cudzych bóstw, ani korzyli się przed nimi, ani im służyli, ani im ofiarowali!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa z którymi PAN zawarł przymierze i którym przykazał: Nie czcijcie żadnych innych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im, nie składajcie im ofiar.