« 2Krl 17:3 2 Księga Królewska 17:4 2Krl 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy król Assyryjski doznał Ozee, że chcąc się wybić, posłał posły do Sua, króla Egipskiego, aby nie dawał dani królowi Assyryjskiemu, jako był zwykł na każdy rok, obległ go i związanego wsadził do więzienia.
2.GDAŃSKA.1881A gdy obaczył król Assyryjski, iż się Ozeasz buntował przeciw niemu, a iż wyprawił posły do Sua, króla Egipskiego, i nie posyłał dani dorocznej królowi Assyryjskiemu, obległ go król Assyryjski, a związawszy podał go do więzienia.
3.GDAŃSKA.2017I król Asyrii wykrył spisek Ozeasza. Ten bowiem wyprawił posłańców do So, króla Egiptu, i nie posłał corocznej daniny królowi Asyrii. Król Asyrii więc pojmał go i zamknął w więzieniu.
4.CYLKOWGdy jednak odkrył król asyryjski spisek Hozeasza - wyprawił on bowiem posłów do So, króla egipskiego, a nie składał więcej królowi asyryjskiemu rok rocznie dani - zamknął go i wtrącił go spętanego do więzienia.
5.KRUSZYŃSKILecz król Asyrii wykrył sprzysiężenie Ozeasza, który wyprawił posłów do So, króla Egiptu i nie wnosił haraczu królowi asyryjskiemu z roku na rok; osaczył go tedy król Asyrii i wrzucił skutego do więzienia.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysłał daniny królowi asyryjskiemu, jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pochwycił go i zamknął w więzieniu.
7.BRYTYJKAGdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia.
8.POZNAŃSKAKról asyryjski odkrył zdradę Ozeasza, iż wysłał posłów do So, króla Egiptu, i nie płacił daniny królowi asyryjskiemu co roku. Król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu.
9.WARSZ.PRASKAPo jakimś czasie król asyryjski odkrył spisek, który uknuł przeciw niemu Ozeasz. Wysłał mianowicie Ozeasz swoich ludzi do króla Egiptu, So, i zaprzestał płacenia królowi Asyrii corocznej daniny. Kazał go tedy król Asyrii pojmać, zakuć w kajdany i wtrącić do więzienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy jednak król asyryjski odkrył spisek Hozeasza – gdyż wyprawił on posłów do micraimskiego króla So, a królowi asyryjskiemu nie składał rok rocznie daniny – zamknął go oraz spętanego wtrącił do więzienia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy król Asyrii wykrył, że Hoszea przeciw niemu spiskuje, że wyprawił posłów do So, do króla Egiptu, i przestał składać królowi Asyrii doroczną daninę, król Asyrii pojmał go, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia.