« 2Krl 17:4 2 Księga Królewska 17:5 2Krl 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zjeździł wszystkę ziemię jego, i przyjechawszy do Samaryjéj, obległ go przez trzy lata.
2.GDAŃSKA.1881I ciągnął król Assyryjski przez wszystkę ziemię, aż przyciągnął do Samaryi, pod którą leżał przez trzy lata.
3.GDAŃSKA.2017Król Asyrii najechał całą ziemię, przybył do Samarii i oblegał ją przez trzy lata.
4.CYLKOWPoczem nadciągnął król asyryjski przeciw całemu krajowi, a nadciągnąwszy do Samaryi oblegał ją trzy lata.
5.KRUSZYŃSKII przeszedł król Asyrii cały kraj i podszedł pod Samarię, i oblegał ją przez trzy lata.
6.TYSIĄCL.WYD5Król asyryjski najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata.
7.BRYTYJKAPo czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata.
8.POZNAŃSKAKról asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją trzy lata.
9.WARSZ.PRASKAPotem przemierzył król asyryjski cały kraj i zaatakował Samarię, którą oblegał przez trzy lata.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król asyryjski nadciągnął przeciw całemu krajowi i przyciągnąwszy do Szomronu, oblegał go przez trzy lata.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie król Asyrii najechał cały kraj, przybył pod Samarię i oblegał ją trzy lata.