« 2Krl 17:5 2 Księga Królewska 17:6 2Krl 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dziewiątego roku Ozee wziął król Assyryjski Samaryą i przeniósł Izraela do Assyryjczyków: i posadził je w Hala i w Habor nad rzeką Gozan, w mieściech Medskich.
2.GDAŃSKA.1881A roku dziewiątego Ozeasza wziął król Assyryjski Samaryję, i przeniósł Izraela do Assyryi, a osadził je w Hala i w Habor nad rzeką Gozan i w miastach Medskich.
3.GDAŃSKA.2017A w dziewiątym roku Ozeasza król Asyrii zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Chalach i Chaborze, nad rzeką Gozan, oraz w miastach Medów.
4.CYLKOWDziewiątego jednak roku Hozeasza zdobył król asyryjski Samarję, i uprowadził Izraelitów do Asyryi, i osadził ich w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich.
5.KRUSZYŃSKIW dziewiątym roku Ozeasza król Asyrii zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów do niewoli w Asyrii. I osadził ich w Halah, nad rzeką Habor, nad rzeką Gozan i w miastach Medii.
6.TYSIĄCL.WYD5W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką Gozanu, i w miastach Medii.
7.BRYTYJKAW dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich.
8.POZNAŃSKAW dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię. Izraelitów uprowadził do Asyrii i osiedlił ich w Chalach, nad Chaborem, rzeką Gozanu, oraz w miastach Medów.
9.WARSZ.PRASKAW dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię. Wszystkich jej mieszkańców izraelskich uprowadził do Asyrii i osiedlił w Chalach nad rzeką Chabor, płynącą w ziemi Gozan, oraz w miastach Medów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dziewiątego roku Hozeasza, król asyryjski zdobył Szomron, uprowadził Israelitów do Aszuru i osadził ich w Chalach i nad Chaborem – rzeką Gozanu, oraz w medyjskich miastach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW dziewiątym roku panowania Hoszei król Asyrii zdobył Samarię, uprowadził ludność Izraela do Asyrii i osiedlił ją w Chelach, nad Chaborem, rzeką Gozanu, oraz w miastach medyjskich.