« 2Krl 17:6 2 Księga Królewska 17:7 2Krl 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stało się bowiem, gdy zgrzeszyli synowie Izraelowi Panu, Bogu swemu, który je był wywiódł z ziemie Egipskiéj z ręki Pharaona, króla Egipskiego, chwalili bogi cudze.
2.GDAŃSKA.1881A to się stało przeto, że grzeszyli synowie Izraelscy przeciw Panu, Bogu swemu, który je wywiódł z ziemi Egipskiej, aby nie byli pod mocą Faraona, króla Egipskiego; a bali się bogów cudzych,
3.GDAŃSKA.2017A stało się tak, dlatego że synowie Izraela zgrzeszyli przeciw PANU, swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, spod ręki faraona, króla Egiptu, a bali się obcych bogów;
4.CYLKOWAlbowiem zgrzeszyli byli synowie Izraela Wiekuistemu, Bogu swojemu, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, z mocy Faraona, króla egipskiego, a czcili bóstwa cudze.
5.KRUSZYŃSKIStało się to, ponieważ synowie Izraelowi grzeszyli przeciwko Jahwe, Bogu swemu, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z pod władzy faraona, króla Egiptu i że bali się bogów cudzych.
6.TYSIĄCL.WYD5Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów
7.BRYTYJKAA stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów,
8.POZNAŃSKAStało się [tak], albowiem synowie Izraela zgrzeszyli przeciw Jahwe, Bogu swojemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod ręki faraona, króla Egiptu, i czcili bogów cudzych.
9.WARSZ.PRASKAWszystko to stało się dlatego, że synowie Izraela grzeszyli przeciwko Jahwe, swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a także dlatego, że czcili obcych bogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem synowie Israela zgrzeszyli WIEKUISTEMU, swojemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Micraimu, z mocy micraimskiego władcy – faraona, i czcili obce bóstwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITStało się tak dlatego, że Izraelici grzeszyli przeciw PANU, swojemu Bogu, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla Egiptu, i zaczęli czcić innych bogów.