« 2Krl 17:7 2 Księga Królewska 17:8 2Krl 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chodzili według obyczaju narodów, które wytracił Pan przed oczyma synów Izraelowych, i królów Izraelskich, że także byli uczynili.
2.GDAŃSKA.1881Chodząc w ustawach poganów, które był Pan wyrzucił przed obliczem synów Izraelskich, i w ustawach królów Izraelskich, które czynili.
3.GDAŃSKA.2017Postępując według ustaw pogan, których PAN wypędził sprzed oblicza synów Izraela, oraz ustaw królów Izraela, które stwarzali.
4.CYLKOWI postępowali wedle zwyczajów plemion, które wypędził Wiekuisty przed obliczem synów Izraela, i za królami izraelskimi, którzy je wprowadzili.
5.KRUSZYŃSKIPoszli za ustawami narodów, których Jahwe wyrzucił przed synami Izraelowymi i z powodu królów izraelskich, których wybrali.
6.TYSIĄCL.WYD5i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.
7.BRYTYJKAA postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy.
8.POZNAŃSKASzli za obyczajami ludów, które Jahwe wypędził przed synami Izraela, i królów izraelskich, jakie [ci] wprowadzili.
9.WARSZ.PRASKADokonywali obrzędów takich jak narody, które Jahwe usunął z ziem przeznaczonych dla synów Izraela, i naśladowali złe przykłady królów izraelskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Postępowali według zwyczajów plemion, które WIEKUISTY wypędził przed obliczem synów Israela, oraz za israelskimi królami, którzy te obyczaje wprowadzili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPostępowali według zwyczajów narodów, które PAN wygonił przed Izraelitami, oraz tych, które ustanowili królowie Izraela.