« Psal 32:10 Księga Psalmów 32:11 Psal 33:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:14) Wiesielcie sie w Gospodnie i radujcie sie, prawi, i sławicie sie, wszystcy prawego sierca!
2.PS.PUŁAWSKI(31:14) Wiesielcie sie w Bodze i radujcie sie, prawi, i sławcie sie, wszytcy prawego sierca!
3.WUJEK.1923Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a chlubcie się wszyscy prawego serca.
4.GDAŃSKA.1881Weselcie się w Panu, i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego.
5.GDAŃSKA.2017Weselcie się w PANU i radujcie się sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca.
6.PS.BYCZ.1854Weselcie-się w-Panu, i-radujcie-się, wy sprawiedliwi, oraz-wyspiéwywujcie wy wszyscy prawi serca.
7.GÖTZE.1937Radujcie się w Panu i weselcie się, sprawiedliwi, a wykrzykujcie z radością wszyscy szczerego serca.
8.CYLKOWRadujcie się w Bogu i cieszcie się sprawiedliwi, i weselcie się wszyscy szczerego serca.
9.KRUSZYŃSKIWeselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, i śpiewajcie wszyscy prawego serca.
10.ASZKENAZY Radujcie się w Jehowie i weselcie się sprawiedliwi a rozbrzmiewajcie śpiewem wszyscy, których serca są szczere.
11.SZERUDAWeselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Wesoło śpiewajcie, wszyscy, prawego serca!
12.TYSIĄCL.WYD1(31:11) Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, wszyscy prawego serca, głośno się radujcie.
13.TYSIĄCL.WYD5Cieszcie się, sprawiedliwi, i weselcie w Panu, wszyscy prawego serca wznoście radosne okrzyki!
14.BRYTYJKAWeselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!
15.POZNAŃSKAWeselcie się w Jahwe, radujcie się, sprawiedliwi, śpiewajcie głośno wszyscy, którzy macie serca prawe!
16.WARSZ.PRASKASprawiedliwi, cieszcie się i radujcie się w Panu, wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Radujcie się w WIEKUISTYM, cieszcie się sprawiedliwi i weselcie się wszyscy szczerego serca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWeselcie się w PANU! Radujcie się, sprawiedliwi! Wiwatujcie, wszyscy ludzie prawego serca!