« 1Tes 1:10 1 List do Tesaloniczan 2:1 1Tes 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BO sami wiecie, bracia weście nasze do was, że nie próżne było.
2.WUJEK.1923Albowiem sami wiecie, bracia! o naszem wejściu do was, iż nie próżne było;
3.RAKOW.NTAbowiem sami wiecie, bracia, o weściu naszym do was, iż nie próżne było.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wy sami wiecie, bracia! że przyjście nasze do was nie było próżne;
5.GDAŃSKA.2017Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne;
6.JACZEWSKISami o tem wiecie, Bracia, że przybycie nasze do was daremnem nie było.
7.SYMONWszak wam samym wiadomo jest, bracia, że przyjście nasze do was nie było próżne,
8.DĄBR.WUL.1973Wszak sami wiecie, bracia, że nasz pobyt wśród was nie był daremny,
9.DĄBR.GR.1961Wszak sami wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne,
10.TYSIĄCL.WYD5Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne.
11.BRYTYJKAAlbowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne,
12.POZNAŃSKABo sami wiecie o tym, bracia, że nasze przybycie do was nie było bezowocne.
13.WARSZ.PRASKASami, bracia, wiecie dobrze, że nie na próżno przybyliśmy do was.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie stało się bezowocne.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSami też pamiętacie, bracia, że - jak się potem okazało - nie przybyliśmy do was nadaremnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem sami wiecie, bracia, że przyjście nasze do was nie było daremne;