« 1Tes 2:11 1 List do Tesaloniczan 2:12 1Tes 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oświadczaliśmy się, żebyście (tak) chodzili, (jako) sługa (przed) Bogiem, który was zazwał, do swego któlestwa i sławy.
2.WUJEK.1923Prosząc was i ciesząc oświadczali, abyście chodzili godnie Bogu, który was wezwał do swego królestwa i chwały.
3.RAKOW.NTI oświadczali, abyście postępowali godnie Boga który wezwał was do swego Królestwa i chwały.
4.GDAŃSKA.1881I oświadczali się, abyście chodzili godnie Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały.
5.GDAŃSKA.2017Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego królestwa i chwały.
6.JACZEWSKIjak każdego z was prosiliśmy, upominaliśmy, abyście postępowali z godnością przynależną sługom Boga, który powołał nas do swego królestwa i do chwały swojej.
7.SYMONabyście godnie chodzili przed Bogiem, który was wezwał do Swego królestwa i do Swej chwały.
8.DĄBR.WUL.1973abyście postępowali w sposób godny wobec Boga, który nas wezwał do swego Królestwa i chwały.
9.DĄBR.GR.1961byście kroczyli drogą godną Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
10.TYSIĄCL.WYD5abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
11.BRYTYJKANapominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały.
12.POZNAŃSKAżebyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i swojej chwały.
13.WARSZ.PRASKAabyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poświadczając też co do waszego zachowania w sposób godny Boga, który was powołał do swojego królestwa i chwały.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego Królestwa i chwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.I świadczyliśmy wam, abyście chodzili w sposób godny Boga, który was powołuje do swojego Królestwa i do chwały.