« 1Tes 2:13 1 List do Tesaloniczan 2:14 1Tes 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wy naśladowniki zostaliście bracia zborów Bożych będących w Judskiej (ziemi) w Christu Jesusie, żeście toż ucierpieli i wy od swych przyrodzonych, jako i ci od Judów.
2.WUJEK.1923Albowiem wy, bracia! staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Żydowskiéj ziemi, w Chrystusie Jezusie, iżeście i wy tóż cierpieli od spółpokoleników waszych, jako i oni od Żydów,
3.RAKOW.NTAbowiem wy naśladowcami sstaliście się, bracia, onych zborów Bożych, które są w Judskiey ziemi, w Christusie Jezusie, iżeście też rzeczy cierpieli i wy od własnych ziemków, jak i oni od Żydów.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wy, bracia! staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w żydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie; boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od Żydów.
5.GDAŃSKA.2017Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów;
6.JACZEWSKIWy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych w Jezusie Chrystusie, jakie są w Judei, bo toż samo ponosiliście od swoich, co tamci od żydów.
7.SYMONBoście się stali, bracia, naśladowcami Kościołów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż i wy toż samo cierpieliście od spółrodaków waszych, co i oni od żydów,
8.DĄBR.WUL.1973Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Bożych w Chrystusie Jezusie, które są w Judei, gdyż to samo ucierpieliście od współrodaków waszych, jako i one od Żydów.
9.DĄBR.GR.1961Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które w Judei zgromadzają się w Chrystusie Jezusie, bo takich samych cierpień doznaliście od rodaków waszych, jakich one doznają od Żydów,
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia, wy się staliście naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków.
11.BRYTYJKAAlbowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów,
12.POZNAŃSKAWy zaś, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów w Bogu na terenie Judei, złączonych z Jezusem Chrystusem, ponieważ cierpieliście to samo ze strony współmieszkańców, co one ze strony Żydów,
13.WARSZ.PRASKABracia, kroczycie tą samą drogą co Kościoły Boże zjednoczone z Chrystusem Jezusem w Judei, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od waszych współrodaków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wy, bracia w Jezusie Chrystusie, staliście się naśladowcami zborów Boga, które są w Judei. Wycierpieliście te same rzeczy od waszych ziomków, tak jak i oni od Żydów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, trwających w Chrystusie Jezusie w Judei. Wycierpieliście przecież od swoich rodaków to samo, co oni od Żydów,
16.TOR.NOWE.PRZ.Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami zborów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie; gdyż i wy tak samo cierpieliście od swoich rodaków, tak jak oni od Judejczyków,