« 1Tes 2:16 1 List do Tesaloniczan 2:17 1Tes 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My lepak bracia osierociawszy po was na chwilę czasu, twarzą nie sercem obficiej pilnowaliśmy twarz waszę widzieć zwielkim żądaniem.
2.WUJEK.1923A my, bracia! będąc opuszczonymi od was na krótki czas twarzą, nie sercem, bardziéjśmy się kwapili widzieć oblicze wasze z wielką chucią.
3.RAKOW.NTA my bracia, osierociałymi będąc bez was na czas krótki, obliczem nie sercem, tym obficiej staraliśmy się oblicze wasze widzieć z wielką żądością.
4.GDAŃSKA.1881Lecz my, bracia! będąc pozbawieni was na chwileczkę obliczem, nie sercem, tem pilniejśmy się starali oglądać oblicze wasze z wielką żądnością.
5.GDAŃSKA.2017My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótko ciałem, ale nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się was zobaczyć.
6.JACZEWSKICo do nas, bracia, - to czasowo rozłączywszy się z wami - ciałem raczej niż duchem - tem goręcej pragnęliśmy teraz oglądać oblicza wasze,
7.SYMONNam jednak, bracia, którzyśmy na czas krótki, nie swemi, lecz widzeniem, pozostali sierotami bez was, tem pilniej było w wielkiej za wami tęsknocie ujrzeć oblicze wasze:
8.DĄBR.WUL.1973My tedy, bracia, odłączeni od was na krótki czas, nie sercem, lecz widzeniem, z tym większym upragnieniem usiłowaliśmy ujrzeć oblicze wasze.
9.DĄBR.GR.1961My tedy, bracia, niestety oddzieleni od was – choć na krótki tylko czas, i tylko ciałem, a nie sercem – z tym większym upragnieniem usiłowaliśmy was zobaczyć.
10.TYSIĄCL.WYD5My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożnością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy ujrzeć was osobiście.
11.BRYTYJKAMy zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze.
12.POZNAŃSKABracia, my zaś pozbawieni na krótko waszego widoku, lecz nie rozłączeni sercem, bardzo tęsknimy za waszą obecnością.
13.WARSZ.PRASKATymczasem my, bracia, rozłączeni z wami na krótko – nie sercem, rzecz jasna, ale niemożnością oglądania was wprost – tak bardzo pragnęliśmy was zobaczyć!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś my, bracia, oderwani od was do stosownej pory czasu ale tylko obliczem, a nie sercem w wielkim pragnieniu, daleko więcej staraliśmy się zobaczyć wasze twarze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę - nie sercem oczywiście, ale odległością - tym bardziej, usilnie, staraliśmy się was zobaczyć.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz my, bracia, będąc odłączeni od was na chwilę obliczem, ale nie sercem, tym bardziej z wielkim pragnieniem wykazaliśmy gorliwość, by ujrzeć wasze oblicze.