« 1Tes 2:3 1 List do Tesaloniczan 2:4 1Tes 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jakośmy doznani od Boga, że się (nam) zwierzył Ewanielionu, tak mówimy nie jako ludziom przysługując się, ale Bogu, który doznawa serc naszych.
2.WUJEK.1923Ale jakośmy doświadczeni byli od Boga, żeby nam była zwierzona Ewangelia, tak mówimy, nie jako się ludziom podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.
3.RAKOW.NTAle jakośmy doświadczani byli od Boga, żeby nam była zwierzona Ewanielia, tak mówimy, nie jako się ludziam podobając, ale onemu Bogu który doświadcza serc naszych.
4.GDAŃSKA.1881Ale jako nas Bóg sobie upodobał, żeby nam była zwierzona Ewangielija, tak mówimy, nie jako ludziom się podobając, ale Bogu, który sobie upodobywa serca nasze.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam ewangelii, tak głosimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
6.JACZEWSKIale z całą szczerością, jako nam Bóg objawił; opowiadaliśmy tę powierzoną nam Ewangelią nie dla tego, aby się ludziom podobać, ale aby się podobać Bogu, który zna tajemnice serca naszego.
7.SYMONale, jakośmy od Boga uznani byli za godnych, by nam zwierzona była Ewangelja, tak też i mówimy: nie jako się ludziom podobając, ale Bogu, który bada serca nasze.
8.DĄBR.WUL.1973lecz jako byliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze.
9.DĄBR.GR.1961lecz tak, jak Bóg uznał nas za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze.
10.TYSIĄCL.WYD5lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
11.BRYTYJKALecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.
12.POZNAŃSKAlecz tak głosimy ewangelię, jak Bóg, który nas uznał godnymi tego, nam ją powierzył, nie aby przypodobać się ludziom, lecz Bogu badającemu nasze serca.
13.WARSZ.PRASKATo Bogu samemu podobało się powierzyć nam głoszenie Ewangelii, my zaś ze swej strony, głosząc Ewangelię, zabiegamy o to, by się przypodobać nie ludziom, lecz Bogu, który przenika nasze serca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale tak mówimy, jak zatwierdzeni przez Boga ci, którym została powierzona Ewangelia. Nie jak ci, co starają się przypodobać ludziom ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował i jako wypróbowanym powierzył dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, aby została nam powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca.