« 1Tes 2:4 1 List do Tesaloniczan 2:5 1Tes 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bośmy nigdy wmowie pochlebstwa nie byli, jako wiecie, ani wzasłonie łakomstwa, Bóg świadek.
2.WUJEK.1923Albowiem nigdyśmy nie byli w mowie pochlebstwa, jako wiecie, ani w okazyi łakomstwa; Bóg świadek jest.
3.RAKOW.NTAbowiem nigdyśmy w mowie pochlebstwa nie byli doznani, jako wiecie, ani w pokryctwie łakomstwa: Bóg świadek.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie; aniśmy pod zasłoną czego łakomstwu dogadzali; Bóg jest świadkiem;
5.GDAŃSKA.2017Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, Bóg jest świadkiem;
6.JACZEWSKIWiecie, żeśmy wam nigdy nie schlebiali; a Bogiem się świadczymy, że chciwość nami nie powodowała;
7.SYMONBośmy nigdy nie używali słów pochlebnych, jak to sami wiecie; aniśmy się powodowali ukrytą chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg:
8.DĄBR.WUL.1973Nigdy bowiem nie mówiliśmy słowami pochlebnymi, jako wiecie, aniśmy też powodowali się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg.
9.DĄBR.GR.1961Nigdy zaiste nie przemawialiśmy słowami pochlebnymi, jak wiecie, ani też nie powodowaliśmy się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg.
10.TYSIĄCL.WYD5Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem,
11.BRYTYJKAAlbowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością; Bóg tego świadkiem,
12.POZNAŃSKANigdy przecież nie posługiwaliśmy się - jak wiecie - pochlebstwami ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością. Bóg tego świadkiem.
13.WARSZ.PRASKANigdy przecież jak wiecie – nie schlebialiśmy nikomu naszym słowem ani nie kierowaliśmy się – czego sam Bóg jest świadkiem – ukrytą chęcią zdobycia jakiegoś zysku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jak wiecie, nigdy nie pojawiliśmy się wśród schlebiającej mowy, ani w motywie zachłanności Bóg nam świadkiem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa - o czym wiecie - ani nie powodowała nami skryta chciwość, ani - czego Bóg jest świadkiem -
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jak wiecie, nigdy nie byliśmy u was ze słowem pochlebstwa, ani pod pozorem chciwości; Bóg jest tego świadkiem.