« 1Tes 2:6 1 List do Tesaloniczan 2:7 1Tes 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:7b) Ale byliśmy ciszy wpośrzodku was, jako gdyby mamka zagrzewała dzieci swe.
2.WUJEK.1923Mogąc być wam obciążliwi jako Apostołowie Chrystusowi; ale staliśmy się malutkimi w pośrodku was, jako gdyby mamka ogrzewała syny swoje.
3.RAKOW.NTMogąc ciężarem być jako Christusowi Apostołowie, ale byliśmy skromnymi w pojśrzodku was; jakoby mamka ogrzewała swoje dziatki.
4.GDAŃSKA.1881Aleśmy byli skromnymi między wami, jako gdy mamka odchowuje dziatki swoje.
5.GDAŃSKA.2017Byliśmy jednak wśród was łagodni jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci.
6.JACZEWSKIGdy jako Apostołowie Chrystusa mieliśmy prawo być dla was ciężarem: - to przecież nie daliśmy wam tego uczuć, ale owszem, staliśmy się śród was, jako matka śród dzieci.
7.SYMONmyśmy nie czynili tego: ale staliśmy się maluczkimi w pośrodku was, byliśmy jako matka karmiąca swe dziatki.
8.DĄBR.WUL.1973I mogąc jako apostołowie być wam ciężarem, staliśmy się raczej łagodnymi pośród was, jako żywicielka tuląca dzieci swoje.
9.DĄBR.GR.1961chociaż mogliśmy zażywać powagi jako wysłannicy Chrystusa. Przeciwnie, postępowaliśmy wobec was łaskawie, jak piastunka tuląca swoje dzieci.
10.TYSIĄCL.WYD5A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.
11.BRYTYJKAChociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu; przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci.
12.POZNAŃSKAto jednak byliśmy dla was łagodni jak matka, która troskliwie opiekuje się swoimi dziećmi.
13.WARSZ.PRASKAJako prawdziwi apostołowie mieliśmy prawo okazać wam całą naszą władzę, tymczasem występowaliśmy wśród was pełni skromności [i dobroci], jak matka zatroskana o swe dzieci.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale byliśmy między wami dziecinni, tak jak gdyby piastunka pielęgnowała swoje dzieci.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI choć, jako apostołowie Chrystusa, mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni, jak karmiąca matka, zatroskana o swe dzieci.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale byliśmy łagodni pośród was, jak karmicielka pielęgnująca swoje dzieci.