« 1Moj 21:14 1 Księga Mojżeszowa 21:15 1Moj 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż jej było wody niedostanie w łagwicy, posadzi dziecię pod drzewem, jeż tam było,
2.WUJEK.1923A gdy nie stało wody w bukłaku, porzuciła dziecię pod jednem z drzew, które tam były.
3.GDAŃSKA.1881A gdy nie stało wody w łagwi, porzuciła dziecię pod jednem drzewem;
4.GDAŃSKA.2017A gdy skończyła się woda w bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzewów.
5.NEUFELD.1863A gdy woda ustała z łagwi, rzuciła dziecię pod jeden z krzaków.
6.CYLKOWI nie stało wody w łagwi; i rzuciła dziecię pod jeden z krzaków.
7.KRUSZYŃSKIGdy się woda wyczerpała z bukłaka, ułożyła dziecię pod jednym z krzaków,
8.MIESESNiebawem wyszła woda z łagwi, zaczem porzuciła dziecko pod jednym z krzaków,
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym z krzewów,
10.BRYTYJKAA gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków.
11.POZNAŃSKAKiedy skończyła się woda w bukłaku, porzuciła dziecko pod jakimś krzewem
12.WARSZ.PRASKAA kiedy skończyła się woda w bukłaku, ułożyła dziecko pod jakimś krzewem,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w bukłaku nie starczyło wody; więc rzuciła dziecko pod jeden z krzaków.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem,