« 1Moj 21:25 1 Księga Mojżeszowa 21:26 1Moj 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Abimelech: „Nie wiedziałeśm, kto to był uczynił, a tyś mi tego nie powiedział anim tego drzewie słyszał, niże dopiro tym razem”.
2.WUJEK.1923I odpowiedział Abimelech: Nie wiedziałem, ktoby to uczynił: nawet i tyś mi nie oznajmił, i jam nie słyszał o tem, dopiéro dziś.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Abimelech: Nie wiem kto by to uczynił, nawet i tyś mi nie oznajmił, i jam nie słyszał o tem dopiero dziś.
4.GDAŃSKA.2017Abimelek powiedział: Nie wiem, kto to uczynił. Ani nie powiedziałeś mi o tym, ani nie słyszałem o tym aż dopiero dziś.
5.NEUFELD.1863I rzekł Abimelech: nie wiedziałem kto rzecz tę uczynił, ani ty także nie mówiłeś mi, ani ja także nie słyszałem, tylko dzisiaj.
6.CYLKOWI rzekł Abimelech: "Nie wiem kto to uczynił; aniś ty mi o tém oznajmił, anim ja o tém słyszał, wyjąwszy dzisiaj."
7.KRUSZYŃSKIAbimelech odpowiedział: "Nie wiedziałem kto tak zrobił; i ty również nie powiadomiłeś mnie, ani ja wcale nie słyszałem, dopiero dzisiaj".
8.MIESESAbimelech odrzekł: „Ja nie wiem, kto popełnił to, ty nie powiedziałeś mi, a ja też nie słyszałem, chybaże dziś”.
9.TYSIĄCL.WYD5Abimelek odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił, boś ty mi nie dał o tym znać. Dopiero teraz dowiaduję się o tym.
10.BRYTYJKAAbimelech odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił; ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego.
11.POZNAŃSKAA Abimelek odparł: - Nie wiem, kto się tego dopuścił. Ani tyś mi nie doniósł o tym, ani też ja nie usłyszałem o tym skądinąd, aż dopiero teraz.
12.WARSZ.PRASKAA oto odpowiedź, jakiej udzielił mu Abimelek: Nie wiem, kto to zrobił. Dotychczas nic mi o tym nie mówiłeś. Dopiero dziś dowiaduję się o tym po raz pierwszy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Abimelech powiedział: Nie wiem, kto to uczynił, bo ani ty mi o tym nie mówiłeś, ani ja o tym nie słyszałem, z wyjątkiem dzisiejszego dnia.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wiem, kto dopuścił się tej rzeczy - odpowiedział Abimelek. - Ty sam nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja słyszę dziś o tym po raz pierwszy.