« 1Moj 21:29 1 Księga Mojżeszowa 21:30 1Moj 21:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTegdy on rzecze: „Siedm tych to jagniąt weźmiesz z mej ręki, aby ❬mi❭ były na świadectwie, iżeciem ja tu to studnicę wykopał”.
2.WUJEK.1923A on: Siedmioro, prawi, owiec weźmiesz z ręki mojéj, aby mi były na świadectwo, żem ja wykopał tę studnią.
3.GDAŃSKA.1881A on odpowiedział: Iż te siedem owiec weźmiesz z rąk moich, aby mi były na świadectwo, żem wykopał tę studnię.
4.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Te siedem owiec weźmiesz z moich rąk, aby były świadectwem, że wykopałem tę studnię.
5.NEUFELD.1863I rzekł: albowiem te siedmioro jagniąt weźmiesz z ręki mojéj, aby mi to było świadectwem, że wykopałem tę studnię.
6.CYLKOWI rzekł: Siedmioro tych jagniąt przyjmiesz z ręki mojej, aby było mi to świadectwem, żem wykopał studnię tę."
7.KRUSZYŃSKIOdpowiedział: "Przyjmiesz siedm owieczek z mojej ręki, aby był dla mnie dowód, że te siedm studni ja wykopałem".
8.MIESESna co on rzekł: „Siedem jagniąt przyjm zaprawdę odemnie, ażeby były mi świadectwem, iż wykopałem zbiornik ten”.
9.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Abraham: Tych siedem jagniąt przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię.
10.BRYTYJKAA on odpowiedział: Przyjmij tych siedem jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem tę studnię.
11.POZNAŃSKATen odrzekł: - Przyjmiesz ode mnie siedem tych jagniąt, aby one posłużyły mi za dowód, że to ja wykopałem tę studnię.
12.WARSZ.PRASKATych siedem owiec – odpowiedział Abraham – otrzymasz ode mnie na dowód, że to ja wykopałem ową studnię.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział: Przyjmiesz z mojej ręki te siedmioro jagniąt, aby to było mi świadectwem, że wykopałem tą studnię.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjmij ode mnie te siedem jagniąt - poprosił Abraham - i niech mi będą poświadczeniem, że to ja wykopałem tę studnię.