« 1Moj 21:30 1 Księga Mojżeszowa 21:31 1Moj 21:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przetoż temu miastu zdziali są Bersabee, bosta tu oba przysięgła
2.WUJEK.1923I dlatego nazwano miejsce ono Bersabee: iż tam oba przysięgli.
3.GDAŃSKA.1881Dlatego nazwano miejsce ono Beerseba; albowiem tam obaj przysięgli.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, bo tam obaj sobie przysięgli.
5.NEUFELD.1863Dla tego nazwano to miejsce Beer-Szeba, albowiem tam przysięgli obaj.
6.CYLKOWPrzeto nazwano miejsce ono: Beer-Szeba; albowiem tam przysięgli obaj.
7.KRUSZYŃSKIDlatego nazwano to miejsce Beer-Szaba, ponieważ tam obydwaj złożyli przysięgę.
8.MIESESDlatego nazwano miejscowość tę Bersabą [Běērszeba], albowiem obaj tam przysięgli [niszběū].
9.TYSIĄCL.WYD5Dlatego nazwano tę miejscowość Beer-Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę.
10.BRYTYJKADlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę.
11.POZNAŃSKADlatego właśnie nazwano ową miejscowość Beerszeba: tam bowiem obaj złożyli przysięgę.
12.WARSZ.PRASKADlatego miejscowość ta nazywa się Beer–Szeba [to znaczy: studnia siedmiu albo: studnia przysięgi], bo tam obaj złożyli przysięgę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego to miejsce nazwano Beer–Szeba, gdyż obaj tam przysięgli.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ złożyli tam sobie przysięgę, miejscu temu nadano nazwę Beer-Szeba.