« 1Moj 21:32 1 Księga Mojżeszowa 21:33 1Moj 21:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem wstaw Abimelech a Fikol [i] wywiodą rycerstwa jego i wrocili je do ziemie polestyńskiej, ale Abraham ro zbijał puszczę Bersabee a tu wzywał jimię boże Boga wiecznego.
2.WUJEK.1923I wstał Abimelech, i Phikol, Hetman wojska jego, i wrócili się do ziemie Palestyńskiéj. A Abraham nasadził gaj w Bersabei, i wzywał tam imienia Pana, Boga wiecznego.
3.GDAŃSKA.1881I nasadził Abraham drzewa w Beerseba, i wzywał tam imienia Pana Boga wiecznego.
4.GDAŃSKA.2017Abraham zaś zasadził drzewa w Beer-Szebie i wzywał tam imienia PANA, Boga wiecznego.
5.NEUFELD.1863I zasadził gaj w Beer-Szeba i wzywał tam imienia Wiekuistego, Boga wiecznego.
6.CYLKOWI zasadził tamaryskę w Beer-Szeba, i wzywał tam imienia Wiekuistego, Boga Przedwiecznego.
7.KRUSZYŃSKIAbraham zasadził tamaryndę w Beer-Szaba i wzywał imienia Jahwe-Boga Wiekuistego.
8.MIESESOn [=Abraham] zaś zasadził tamaryskę w Bersabie i wzywał tam Imienia Wiekuistego Boga Wiecznego.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham zaś zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego.
10.BRYTYJKAAbraham zaś zasadził tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiekuistego.
11.POZNAŃSKAAbraham zasadził potem tamaryszki w Beerszeba; tam też [uroczyście] wzywał Imienia Jahwe, Wiekuistego Boga.
12.WARSZ.PRASKAAbraham zaś posadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też modlił się do Jahwe, nazywając Go Bogiem Wiekuistym.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abraham zasadził w Beer–Szeba tamaryszkę oraz tam wzywał Imienia WIEKUISTEGO, Przedwiecznego Boga.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham natomiast zasadził w Beer-Szebie tamaryszek i wzywał tam imienia PANA, Wiecznego Boga.