« 1Moj 21:33 1 Księga Mojżeszowa 21:34 1Moj 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI był jest oraczem ziemie polestyńskiej za długie dni.
2.WUJEK.1923I był obywatelem ziemie Palestyńskiéj przez wiele czasów.
3.GDAŃSKA.1881I mieszkał Abraham w ziemi Filistyńskiej przez wiele dni.
4.GDAŃSKA.2017I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni.
5.NEUFELD.1863I zamieszkiwał Abraham w ziemi Pelisztów długie dni.
6.CYLKOWI przebywał Abraham w ziemi Pelisztów przez czasy długie.
7.KRUSZYŃSKII przebywał Abraham przez dłuższy czas w Filistei.
8.MIESESAbraham przebywał długie czasy w Kraju Filistyńczyków.
9.TYSIĄCL.WYD5I tak przebywał Abraham przez długi czas w kraju Filistynów.
10.BRYTYJKAPotem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość.
11.POZNAŃSKAI długi czas gościł Abraham w kraju Filistynów.
12.WARSZ.PRASKAW kraju Filistynów pozostawał Abraham jako cudzoziemiec przez dłuższy czas.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Abraham przebywał w ziemi Pelisztinów przez długie czasy.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGościł też Abraham w ziemi filistyńskiej przez wiele dni.