« 1Moj 19:10 1 Księga Mojżeszowa 19:11 1Moj 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ci wszytcy, csoż to tamo stali, porażeni ślepotą ot namniejszego aż do więcszego, tako aże nie mogli drzwi naleźć.
2.WUJEK.1923A one, którzy przed domem byli, pozarażali ślepotą od najmniejszego aż do największego, tak iż drzwi naleść nie mogli.
3.GDAŃSKA.1881A męże one, którzy byli u drzwi domu, pozarażali ślepotą, od najmniejszego, aż do największego; tak, iż się spracowali, szukając drzwi.
4.GDAŃSKA.2017Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, tak że na próżno usiłowali znaleźć drzwi.
5.CYLKOWA ludzi, będących u wejścia do domu, porazili ślepotą, od najmniejszego do największego, tak że strudzili się, szukając wejścia.
6.KRUSZYŃSKIa ludzi, którzy byli u wejścia domu, dotknęli ślepotą od małego aż do dużego i utrudzili się napróżno, aby znaleść wejście.
7.MIESESi porazili ślepotą ludzi, którzy byli u bramy domu, od nieletniego do dorosłego, iż musieli znużyć się, szukając bramy.
8.TYSIĄCL.WYD5Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.
9.BRYTYJKAa mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi.
10.POZNAŃSKANatomiast mężczyzn, którzy byli przy drzwiach domu, porazili ślepotą, od najmniejszego do największego, tak że daremnie usiłowali trafić do drzwi.
11.WARSZ.PRASKAZarazem sprawili, że znajdujący się na zewnątrz domu nagle poślepli - wszyscy, młodzi i starzy. Na próżno się więc trudzili, chcąc znaleźć jakieś wejście do domu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto porazili ślepotą ludzi, którzy byli u wejścia do domu, od najmniejszego do największego; tak, że się utrudzili kiedy szukali wejścia.
13.EIB.BIBLIA.2016a tłum zebrany przed drzwiami, wszystkich bez wyjątku, porazili nagłą ślepotą, tak że z trudem szukali oni drogi.