« 1Moj 19:15 1 Księga Mojżeszowa 19:16 1Moj 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż to odmowił, wziął ji za rękę i jego żonę, i dwie dziewce, przeto iże jim był Bog otpuścił,
2.WUJEK.1923A gdy się on ociągał, ujęli rękę jego i rękę żony jego i dwu córek jego, przeto iż mu Pan folgował.
3.GDAŃSKA.1881A gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego, i rękę żony jego, i rękę dwóch córek jego, (albowiem mu Pan folgował,)i wywiedli go, i postawili go przed miastem.
4.GDAŃSKA.2017A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i ręce jego dwóch córek – PAN bowiem ulitował się nad nim – i wyprowadzili go, i pozostawili go poza miastem.
5.CYLKOWGdy się jednak ociągał, uchwycili mężowie owi za rękę jego, i za rękę żony jego, i za rękę dwóch córek jego w miłosierdziu Wiekuistego nad nim, i wyprowadzili go, i zostawili go po za miastem.
6.KRUSZYŃSKIGdy się ociągał, uchwycili ci mężowie za rękę jego, za rękę żonę jego i za rękę dwie córki jego, bo Bóg chciał ich ocalić, a wyprowadziwszy, pozostawili poza miastem.
7.MIESESA gdy ociągał się, ujęli ci mężowie za rękę jego, oraz żonę i obie córki jego, ponieważ Wiekuisty zlitował się nad nim i wyprowadzili go i umieścili za miastem.
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nimi - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.
9.BRYTYJKALecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem.
10.POZNAŃSKAA kiedy on zwlekał, mężowie ci uchwycili jego rękę oraz ręce żony jego i obu córek - gdyż Jahwe ulitował się nad nim - i wyprowadzili go, wywiódłszy bezpiecznie za miasto.
11.WARSZ.PRASKAA kiedy się ociągał, owi mężowie chwycili za ręce jego, żonę i obie córki, bo Jahwe naprawdę chciał okazać mu litość. I tak wyprowadzili go jako pierwszego na zewnątrz poza miasto.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy się jednak ociągał, owi mężowie w miłosierdziu nad nim WIEKUISTEGO uchwycili go za rękę, za rękę jego żony i za rękę dwóch jego córek, po czym go wyprowadzili, i zostawili poza miastem.
13.EIB.BIBLIA.2016Lecz gdy Lot się ociągał, chwycili go za rękę, zabrali też jego żonę i dwie córki, wyprowadzili z miasta i zostawili na zewnątrz. W ten sposób PAN okazał mu miłosierdzie.