« 1Moj 19:16 1 Księga Mojżeszowa 19:17 1Moj 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wywiodł je, i postawił je przed miastem, i mowił jim: „Pamiętajcie, abyście ❬się❭ nie oglądali a nie ustanowiajcie się tu na tem mieście, ale aliż na gorze staniecie, abyście z nimi nie zaginęli!”
2.WUJEK.1923I wywiedli go, i postawili przed miastem: i tam mówili do niego, mówiąc: Zachowaj duszę twoją: nie oglądaj się nazad, ani postawaj we wszystkiéj wokół krainie: ale na górze zachowaj się, byś i ty pospołu nie zginął.
3.GDAŃSKA.1881I gdy je wywiedli precz, rzekł jeden: Jeźli chcesz, zachowaj duszę twoję, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie; uchodź na górę, byś snać nie zginął.
4.GDAŃSKA.2017I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział: Uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął.
5.CYLKOWA gdy wyprowadzili ich precz, rzekł jeden: "Uchodź z życiem twojém; nie oglądaj się za siebie, a nie zatrzymuj się w całej tej okolicy; w góry uchodź, abyś nie zginął."
6.KRUSZYŃSKIGdy ich wywiedli nazewnątrz, rzekł jeden z aniołów: "Zachowaj swoje życie. Nie oglądaj się poza siebie, nie przystawaj w żadnej wiosce, szukaj ocalenia na górze, abyś nie zginął".
7.MIESESSkoro wyprowadzili ich za miasto, rzekli: „Ratuj życie swoje, nie oglądaj się za siebie i nie przystawaj na całej Równinie [Kikkar], ratuj się w góry, ażebyś nie zginął”.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!
9.BRYTYJKAA gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął.
10.POZNAŃSKAA kiedy już ich wyprowadzili na zewnątrz, przemówił [Jahwe]: - Ratuj się! Idzie o twe życie! Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w tej okolicy! Ratuj się [uchodząc] w góry, żebyś nie zginął!
11.WARSZ.PRASKAGdy już znaleźli się poza miastem, powiedział jeden z aniołów: Uważaj, chodzi o twoje życie! Nie spoglądaj za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy. Ukryj się w górach, w przeciwnym razie zginiesz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy ich daleko wyprowadzili, jeden powiedział: Uchodź z twoim życiem; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj w całej tej okolicy; uchodź w góry, abyś nie zginął.
13.EIB.BIBLIA.2016Za miastem jeden z aniołów przynaglił: Teraz ratuj życie! Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu! Uchodź w góry, abyś nie zginął!