« 1Moj 19:29 1 Księga Mojżeszowa 19:30 1Moj 19:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wystąpił jest [a]był Lot z Segor, i przebywał jest na gorze a dwie dziewce jego s nim, bo się bał przebywać w Segor, ale ostał jest w jaskini i z swyma dziewkama.
2.WUJEK.1923I wyszedł Lot z Segora, i mieszkał na górze, i dwie córki jego z nim; (bał się bowiem mieszkać w Segorze): i mieszkał w jaskini sam, i dwie córki jego z nim.
3.GDAŃSKA.1881Potem wyszedł Lot z Zoar, i mieszkał na górze, i dwie córki jego z nim, albowiem się bał mieszkać w Zoar; ale mieszkał w jaskini, on i dwie córki jego.
4.GDAŃSKA.2017Potem Lot wyszedł z Soaru i mieszkał na górze ze swoimi dwiema córkami, bo bał się mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini, on i jego dwie córki.
5.CYLKOWLot zaś wyszedł z Coaru, i zamieszkał w górach, a dwie córki jego z nim; gdyż obawiał się pozostać w Coarze; i zamieszkał w jaskini, on i dwie córki jego.
6.KRUSZYŃSKII odszedł Lot z Coaru i zamieszkał na górze, mając przy sobie obydwie córki, ponieważ bał się pozostawić w Coarze; i zamieszkał w jaskini z obydwiema córkami swojemi.
7.MIESESLot wyszedł z Coaru i osiadł w górach, a obie córki jego z nim, ponieważ obawiał się mieszkać w Cōarze, więc osiadł w jaskini sam z obiema córkami swojemi.
8.TYSIĄCL.WYD5Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze,
9.BRYTYJKAPotem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki.
10.POZNAŃSKALot wyszedł potem z Coar i razem z obu swymi córkami zamieszkał w górach, gdyż bał się pozostawać dłużej w Coar. Mieszkał więc w pieczarze, on i jego obie córki.
11.WARSZ.PRASKAPotem wyszedł Lot z Soar i razem ze swymi dwiema córkami ukrywał się w górach. Bał się bowiem pozostawać w Soar, wolał zamieszkać ze swymi obydwiema córkami w grocie skalnej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Lot wyszedł z Coaru oraz zamieszkał w górach, bo obawiał się pozostać w Coarze; a z nim dwie jego córki. Zatem zamieszkał w jaskini, on, oraz dwie jego córki.
13.EIB.BIBLIA.2016Potem Lot opuścił Soar. Wraz z obiema córkami osiadł w górach. Bał się przebywać w Soarze. Wolał zamieszkać w jaskini - on i jego dwie córki.