« Joz 19:51 Księga Jozuego 20:1 Joz 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Pan do Jozuego, rzekąc: Mów synom Izraelowym a powiedz im:
2.GDAŃSKA.1881POtem rzekł Pan do Jozuego, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Jozuego:
4.CYLKOWPoczem oświadczył Wiekuisty Jozuemu, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKII przemówił Bóg do Jozuego, rzekąc: "Przemów do synów Izraelowych, oświadczając:
6.TYSIĄCL.WYD5Pan przemówił do Jozuego tymi słowami:
7.BRYTYJKAI odezwał się Pan do Jozuego tymi słowy:
8.POZNAŃSKARzekł Jahwe do Jozuego: -
9.WARSZ.PRASKAJahwe tak przemówił do Jozuego: Zwróć się do synów Izraela i powiedz im:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY oświadczył Jezusowi, synowi Nuna, mówiąc:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił do Jozuego tymi słowy: