« Joz 20:2 Księga Jozuego 20:3 Joz 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby uciekał do nich, ktobykolwiek duszę zabił niewiedząc: i mógłby ujść gniewu bliźniego, który się mści krwie.
2.GDAŃSKA.1881Aby tam uciekł mężobójca, coby zabił człowieka nie chcąc, z niewiadomości; i będą wam dla ucieczki przed tym, któryby się krwi chciał mścić.
3.GDAŃSKA.2017Aby tam uciekał zabójca, który by zabił człowieka niechcący i mimowolnie. Będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
4.CYLKOWKędy uciekać by mógł zabójca, któryby zabił człowieka niebacznie, nierozmyślnie, aby były wam schronieniem przed mścicielem krwi.
5.KRUSZYŃSKIaby tam mógł uciec, któryby zabił człowieka niebacznie, nieumyślnie i będą one dla was ucieczką przed mścicielem krwi.
6.TYSIĄCL.WYD5aby tam mógł uciec zabójca, który by zabił człowieka przez nieuwagę, nierozmyślnie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
7.BRYTYJKAAby mógł się tam schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie i bezwiednie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
8.POZNAŃSKAaby tam mógł się schronić ten, kto zabił człowieka przypadkowo i nieumyślnie. Mają wam służyć jako miejsca schronienia przed mścicielem krwi.
9.WARSZ.PRASKAw których mogliby znaleźć schronienie ludzie dopuszczający się nierozmyślnie zabójstwa. Niech służą wam owe miasta za miejsce schronienia przed mścicielami krwi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Takie, gdzie by mógł uciec zabójca, który niebacznie i nierozmyślnie zabił człowieka; aby były dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowinien móc schronić się w nich zabójca, który uśmiercił człowieka nieumyślnie, bezwiednie. Te miasta mają być dla was schronieniem przed mścicielem krwi.