« Joz 20:3 Księga Jozuego 20:4 Joz 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy się do jednego z tych miast uciecze, stanie przed bramą miejską, i będzie mówił starszym miasta onego to, co go pokaże niewinnym: i tak go przyjmą, i dadzą mu miejsce ku mieszkaniu.
2.GDAŃSKA.1881I uciecze do jednego z miast, a stanie u wrót bramy miejskiej, i opowie starszym miasta onego sprawę swoję; i przyjmą go do miasta między się, i dadzą mu miejsce, a będzie mieszkał z nimi.
3.GDAŃSKA.2017Gdy ktoś ucieknie do jednego z tych miast i stanie przy wejściu do bramy miejskiej, opowie do uszu starszych tego miasta swoją sprawę, a oni przyjmą go do miasta do siebie i dadzą mu miejsce, i będzie z nimi mieszkał.
4.CYLKOWMa on mianowicie do jednego z tych miast się schronić, u wejścia do bramy miasta stanąć, a rzecz swą wyłożyć w uszy starszych tego miasta, a wtedy zabiorą go do siebie, do miasta, i wyznaczą mu miejsce, aby osiadł z nimi.
5.KRUSZYŃSKIDo jednego z tych miast ucieknie zabójca, a stanąwszy u wejścia do bramy miasta, i opowie swoją sprawę wobec starszych tego miasta; przygarną go oni do miasta i dadzą mu w nim miejsce na zamieszkanie
6.TYSIĄCL.WYD5Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca; zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę starszym tego miasta. Przyjmą go oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by mógł mieszkać wśród nich.
7.BRYTYJKAI schroni się w jednym z tych miast, zatrzyma się w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta, a oni przyjmą go do siebie do miasta i wyznaczą mu miejsce, aby mieszkał z nimi.
8.POZNAŃSKAZabójca winien uciekać do jednego z tych miast, stanąć przy wejściu do bramy i przedstawić swoją sprawę starszym miasta. Oni zaś winni go przyjąć do miasta i dać mu mieszkanie, aby pozostał pośród nich.
9.WARSZ.PRASKAZabójca schroni się do jednego z tych miast, zatrzyma się przy wejściu do niego i przedstawi swoją sprawę starszym, którzy zabiorą go ze sobą i przeznaczą dla niego jakieś miejsce, gdzie będzie mógł wśród nich mieszkać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabójca ma się schronić do jednego z tych miast, stanąć u wejścia do bramy miasta oraz wyłożyć swoją rzecz w uszy starszych tego miasta. A wtedy zabiorą go do siebie, do miasta i wyznaczą mu miejsce, by z nimi osiadł.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto zabił człowieka, przybędzie do jednego z tych miast, zatrzyma się w bramie i przedstawi jego starszym swoją sprawę. Starsi miasta z kolei przyjmą go do siebie, wskażą mu miejsce i pozwolą w swym mieście zamieszkać.