« Joz 20:4 Księga Jozuego 20:5 Joz 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy pomściciel krwie gonić go będzie, nie wydadzą w ręce jego; bo niewiedząc zabił bliźniego jego, ani się pokazuje, że przed dwiema albo przed trzema dni był jego nieprzyjacielem.
2.GDAŃSKA.1881A gdy go będzie gonił ten, któryby się chciał mścić krwi, tedy nie wydadzą mężobójcy w ręce jego; albowiem nie chcąc zabił bliźniego swego, a nie mając żadnej waśni, z nim przedtem.
3.GDAŃSKA.2017A gdy będzie go ścigał mściciel krwi, to nie wydadzą zabójcy w jego ręce, gdyż nieumyślnie zabił swego bliźniego i nie czuł do niego przedtem nienawiści.
4.CYLKOWA jeśliby mściciel krwi go ścigał, nie wolno im wydać zabójcę w moc jego, albowiem nierozmyślnie zabił bliźniego swego nie będąc mu wrogiem przedtem.
5.KRUSZYŃSKIJeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie wydadzą zabójcy w jego ręce, ponieważ zabił nieświadomie swego bliźniego i przedtem nie odnosił się do niego z nienawiścią.
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie wydadzą go w jego ręce, ponieważ nierozmyślnie zabił swego bliźniego, do którego przedtem nie żywił nienawiści.
7.BRYTYJKAA gdy ścigać go będzie mściciel krwi, nie wydadzą w jego ręce zabójcy, gdyż bezwiednie zabił swego bliźniego, którego wrogiem przedtem nie był.
8.POZNAŃSKAGdy zaś mściciel krwi ścigać go będzie, nie wydadzą go w jego ręce, albowiem zabił bliźniego swego nierozmyślnie i nie miał go przedtem w nienawiści.
9.WARSZ.PRASKAJeżeli mściciele krwi będą go ścigać, nie wydadzą go w ich ręce, bo nierozmyślnie pozbawił życia człowieka, do którego przedtem nie żywił nienawiści.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli go ściga mściciel krwi – nie wolno im wydać zabójcy w jego moc; bo nierozmyślnie zabił swojego bliźniego, nie będąc mu przedtem wrogiem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zabójcę ścigać będzie mściciel krwi, nie wydadzą go w jego ręce, ponieważ zabił on swojego bliźniego bezwiednie, nie mając go wcześniej w nienawiści.