« Joz 20:6 Księga Jozuego 20:7 Joz 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I naznaczyli Cedes w Galilei, góry Nephtali, i Sychem na górze Ephraim, i Karyatharbe, to jest Hebron, na górze Juda.
2.GDAŃSKA.1881I oddzieli Kades w Galilei na górze Neftali, a Sychem na górze Efraim, i miasto Arba, które jest Hebron, na górze Juda.
3.GDAŃSKA.2017I wyznaczyli Kedesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraim oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy.
4.CYLKOWI tak poświęcili Kedesz w Galii na górach Naftali, i Szechem na górach Efraima, i Kirjath Arba czyli Hebron na górach Judy.
5.KRUSZYŃSKIPoświęcą na to: Kedesz w Galilei na górze Neftalego; Sychem na górze Efraima, tudzież Kirjath-Arba, czyli Hebron na górze Judy.
6.TYSIĄCL.WYD5Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy.
7.BRYTYJKAI wydzielili na ten cel Kedesz w Galilei na pogórzu Naftaliego, Sychem na pogórzu Efraima i Kiriat-Arba, to znaczy Hebron, na pogórzu judzkim.
8.POZNAŃSKAPoświęcono więc [na ten cel] Kedesz w Galilei w górach Neftalego, Sychem w górach Efraim i Kirjat-Arba, czyli Chebron w Górach Judzkich.
9.WARSZ.PRASKAI wybrali na ten cel Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat–Arba, czyli Hebron, na górze Judy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak poświęcili Kedesz w Galil, na górach Naftali; Szechem, na górach Efraima i Kirjath Arba, czyli Hebron, na górach Judy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWydzielili zatem na takie miasta Kedesz w Galilei na pogórzu Naftalego, Sychem na pogórzu Efraima i Kiriat-Arba, to jest Hebron, na pogórzu Judy.