« Joz 20:7 Księga Jozuego 20:8 Joz 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A za Jordanem ku wschodniéj stronie Jerycha naznaczyli Bosor, które leży w polnej puszczy z pokolenia Ruben, i Ramoth w Galaad z pokolenia Gad, i Gaulon w Bazan z pokolenia Manasse.
2.GDAŃSKA.1881Z drugiej zasię strony Jordanu, gdzie leży Jerycho od wschodu słońca, oddzieli Bosor na puszczy, w równinie z pokolenia Rubenowego, i Ramot w Galaad z pokolenia Gad, przytem Golan w Basen z pokolenia Manasesowego.
3.GDAŃSKA.2017Z drugiej zaś strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczyli Beser na pustyni, na równinie, z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada oraz Golan w Baszanie z pokolenia Manassesa.
4.CYLKOWA po drugiej stronie Jordanu naprzeciw Jerycho na wschodzie oddali Becer na stepie, na równinie, z posiadłości pokolenia Reubena, a Ramoth w Gilead z pokolenia Gada, i Golan w Baszanie z pokolenia Manaszy.
5.KRUSZYŃSKIA za Jordanem, naprzeciwko Jerycha, na wschód, wyznaczą: Becer na pustyni, na równinie pokolenia Rubena, Ramoth w Galaad, pokolenia Gada, oraz Golan w Baszanie, pokolenia Manassesa.
6.TYSIĄCL.WYD5Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni, na płaskowyżu, Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada; Golan w Baszanie z pokolenia Manassesa.
7.BRYTYJKAZ tamtej strony Jordanu na wschód od Jerycha wyznaczyli Beser na pustyni, na równinie należącej do plemienia Rubena, Ramot w Gilead, należącym do plemienia Gada i Golan w Baszanie, należącym do plemienia Manassesa.
8.POZNAŃSKAPo drugiej strome Jordanu na wschód od Jerycha wyznaczono Becer na pustyni, na wyżynie [posiadłości] pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie, które należało do pokolenia Gada, i Golan w Baszanie należącym do pokolenia Manassego.
9.WARSZ.PRASKAPonadto z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, na płaskowyżu pustynnym, wyznaczono miasta: Beser w posiadłości pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie, w części przypadającej pokoleniu Gad, i Golan w Baszanie, w posiadłości pokolenia Manassesa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po drugiej stronie Jardenu, naprzeciw Jerycho, na wschodzie, oddali Becer na stepie i na równinie, z posiadłości pokolenia Reubena; Ramoth w Gilead z pokolenia Gada, i Golan w Baszanie, z pokolenia Menaszy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa Jordanem natomiast, na wschód od Jerycha, wydzielili Beser na pustyni, na równinie należącej do plemienia Rubena, Ramot w Gileadzie, należącym do plemienia Gada, i Golan w Baszanie, należącym do plemienia Manassesa.