« Joz 20:8 Księga Jozuego 20:9 Joz 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Te miasta naznaczone są wszystkim synom Izraelowym, i przychodniom, którzy mieszkali między nimi: aby uciekł do nich ten, któryby duszę niewiedząc zabił, aby nie umarł w ręce bliskiego, który się chce pomścić krwie wylanéj, ażby stanął przed ludem, mając dać sprawę o sobie.
2.GDAŃSKA.1881Teć były miasta dla ucieczki wszystkim synom Izraelskim, i cudzoziemcom, którzy mieszkali w pośrodku ich, aby tam uciekł każdy, kto by kogo zabił z nieobaczenia, a nie był zamordowan przez tego, któryby się krwi chciał mścić, ażby pierwej stanął przed zgromadzeniem.
3.GDAŃSKA.2017Oto miasta ucieczki dla wszystkich synów Izraela i cudzoziemców, którzy mieszkają pośród nich, aby mógł tam uciec każdy, kto zabił kogoś przez nieuwagę i nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, zanim stanie przed zgromadzeniem.
4.CYLKOWOto miasta, które wyznaczone były dla wszystkich synów Israela i dla cudzoziemców, zamieszkałych wpośród nich, aby wszyscy, którzyby się tam schronili, którzyby człowieka niebacznie zabili, nie ginęli z ręki mściciela krwi, zanim staną przed zborem.
5.KRUSZYŃSKITe są miasta wyznaczone dla wszystkich synów Izraela, tudzież dla cudzoziemca przebywającego wpośród nich, aby tam mógł uciec każdy, kto zabije człowieka niebacznie i nie umrze z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.
6.TYSIĄCL.WYD5Takie były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla przybysza osiadłego wśród nich, aby tam mógł uciec każdy, ktokolwiek zabije człowieka nierozmyślnie by nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.
7.BRYTYJKATo były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie, i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem.
8.POZNAŃSKATe oto miasta były przeznaczone dla wszystkich Izraelitów, a także dla obcych, którzy wśród nich przebywali, aby mógł się tam schronić każdy, kto nieumyślnie zabił drugiego, żeby nie wpadł w ręce mściciela krwi przedtem, zanim nie stanie przed zgromadzeniem.
9.WARSZ.PRASKATakie zatem miasta zostały wybrane zarówno dla Izraelitów, jak i dla mieszkających wśród nich cudzoziemców, aby mógł w nich znaleźć schronienie każdy, kto nieumyślnie pozbawi życia drugiego człowieka; aby nie zginął z ręki mściciela krwi, zanim zostanie osądzony przez całe zgromadzenie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto miasta, które były wyznaczone dla wszystkich synów Israela oraz dla cudzoziemców, co wśród nich zamieszkali, aby wszyscy, co się tam schronili, jeśli niebacznie zabili człowieka – nie ginęli z ręki mściciela krwi, a stanęli przed zborem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTo były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów oraz dla przychodniów, którzy zatrzymali się wśród nich, aby mógł tam schronić się każdy, kto nieumyślnie zabił człowieka, po to, by nie zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie zda sprawy przed zgromadzeniem.