« 2Krl 4:11 2 Księga Królewska 4:12 2Krl 4:13 » 

1.WUJEK.1923I rzekł do Giezy, służebnika swego: Zawołaj téj Sunamitki. Gdy jéj zawołał, a ona stanęła przed nim,
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do Giezego, sługi swego: Zawołaj tej Sunamitki. I zawołał jej, a stanęła przed nim.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do Gehaziego, swego sługi: Zawołaj tę Szunamitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim.
4.CYLKOWŻe rzekł do Giechazego, sługi swego: Zawołaj mi tej Sunamitki. I zawołał ją, i stanęła przed nim.
5.KRUSZYŃSKII rzekł do Gehazi swojego sługi: "Przywołaj tu Szunamitkę". Przywołał ją i ta stanęła przed nim.
6.TYSIĄCL.WYD5I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: Zawołaj tę Szunemitkę! Zawołał ją i stanęła przed nim.
7.BRYTYJKArzekł do swojego sługi Gehaziego: Zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim.
8.POZNAŃSKAi rzekł do Gechaziego, swego sługi: - Zawołaj tę Szunamitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim.
9.WARSZ.PRASKADo swojego zaś sługi Gechaziego powiedział: Zawołaj tę Szunemitkę. Gechazi ją zawołał, a kiedy już przyszła i stanęła przed Elizeuszem,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział do Giechazego, swego sługi: Zawołaj mi tą Sunamitkę. Więc ją zawołał i przy nim stanęła.
11.EIB.BIBLIA.2016Polecił wówczas swojemu słudze Gehaziemu: Proszę, zawołaj tę kobietę. I Szunamitka wkrótce stanęła przed nim.