« 2Krl 4:24 2 Księga Królewska 4:25 2Krl 4:26 » 

1.WUJEK.1923Jechała tedy i przyjechała do męża Bożego na górę Karmelu. I gdy ją ujrzał mąż Boży zprzeciwia, rzekł do Giezego, sługi swego: Oto Sunamitka ona.
2.GDAŃSKA.1881Jechała tedy, i przyjechała do męża Bożego na górę Karmel. A gdy ją ujrzał mąż Boży z daleka, rzekł do Giezego sługi swego: Oto ona Sunamitka.
3.GDAŃSKA.2017Wyruszyła więc i przyjechała do męża Bożego na górę Karmel. A gdy mąż Boży zobaczył ją z daleka, powiedział do Gehaziego, swego sługi: Oto owa Szunamitka.
4.CYLKOWI tak wyruszyła i przybyła do męża Bożego u góry Karmel. Zaledwie spostrzegł ją mąż Boży zdaleka, rzekł do Giechazego, sługi swego: Otóż Sunamitka owa!
5.KRUSZYŃSKIWyruszyła i przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy mąż Boży spostrzegł ją z dala, rzekł do swego sługi Gehazjego: "Oto ta Szunamitka.
6.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyła i dotarła do męża Bożego na górze Karmel. Kiedy mąż Boży ujrzał ją z daleka, rzekł do sługi swego, Gechaziego: Oto owa Szunemitka.
7.BRYTYJKARuszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel; gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: Otóż owa Szunamitka.
8.POZNAŃSKARuszyła [w drogę] i przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy mąż Boży zobaczył ją z naprzeciwka, powiedział do Gechaziego, swojego sługi: - Oto owa Szunamitka.
9.WARSZ.PRASKAI ruszyła w drogę, by odnaleźć męża Bożego na górze Karmel. Mąż Boży, zobaczywszy ją z daleka, powiedział do swego sługi Gechaziego: Oto owa Szunemitka!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak wyruszyła i przybyła do góry Karmel, do Bożego męża. A zaledwie mąż Boży spostrzegł ją z daleka, powiedział do swojego sługi Giechazego: Oto owa Sunamitka!
11.EIB.BIBLIA.2016Ruszyła więc i przybyła do męża Bożego na górę Karmel. A gdy mąż Boży zobaczył ją z oddali, powiedział do swojego sługi Gehaziego: Oto nasza Szunamitka!