« 2Krl 4:28 2 Księga Królewska 4:29 2Krl 4:30 » 

1.WUJEK.1923A on rzekł do Giezego: Przepasz biodra twoje, a weźmij laskę moję w rękę twoję, a idź. Jeźli cię człowiek potka, nie pozdrawiaj go: i jeźli cię kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu: i położysz laskę moje na oblicze dziecięcia.
2.GDAŃSKA.1881Tedy on rzekł do Giezego: Przepasz biodra twe, a weźmij laskę moję w rękę twą, a idź; jeźli kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go; a jeźli by cię kto pozdrowił, nie odpowiadaj mu; i połóż laskę moję na oblicze dziecięcia.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy on powiedział do Gehaziego: Przepasz swoje biodra, weź moją laskę do ręki i idź. Jeśli spotkasz kogoś, nie pozdrawiaj go, a jeśli ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca.
4.CYLKOWRzekł tedy do Giechazego: Przepasz biodra twoje, a weź laskę moją w rękę twą, a idź; kogokolwiek byś nie spotkał, nie pozdrawiaj go, a gdyby cię kto pozdrowił, nie odpowiadaj mu, a połóż laskę moją na oblicze chłopca.
5.KRUSZYŃSKII rzekł do Gehazjego: "Przepasz biodra swoje, weź moją podporę do swej ręki i idź. Jeżeli spotkasz człowieka, nie pozdrawiaj go; a jeśli ciebie człowiek pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz moją podporę na twarzy chłopięcia".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [Elizeusz] powiedział Gechaziemu: Przepasz biodra, weź laskę moją w dłoń, a idź! Jeżeli spotkasz kogoś, nie pozdrawiaj go; a jeżeli ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz laskę moją na chłopcu.
7.BRYTYJKAWtedy on rzekł do Gehaziego: Przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź! Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca.
8.POZNAŃSKA[Elizeusz] polecił Gechaziemu: - Przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swą rękę i idź. Jeśli kogoś spotkasz, nie pozdrawiaj go, a jeśli cię kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca.
9.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Elizeusz do Gechaziego: Przepasz swoje biodra, weź do ręki [mój] kij i ruszaj w drogę. Nikogo po drodze nie pozdrawiaj, nie odpowiadaj na żadne pytania. [Gdy przyjdziesz na miejsce], dotknij twarzy dziecka moim kijem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy powiedział do Giechazego: Przepasz twe biodra, weź moją laskę w twoją rękę i idź! Kogokolwiek spotkasz nie pozdrawiaj go, a gdyby ciebie ktoś pozdrowił – nie odpowiadaj mu, i połóż moją laskę na oblicze chłopca.
11.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Elizeusz polecił Gehaziemu: Przepasz biodra, weź do ręki moją laskę i idź! Nikogo po drodze nie pozdrawiaj i nikomu nie odpowiadaj na pozdrowienie. Idź tam i połóż moją laskę na twarzy chłopca.