« 2Krl 4:2 2 Księga Królewska 4:3 2Krl 4:4 » 

1.WUJEK.1923Któréj rzekł: Idź, napożyczaj u wszech sąsiad twoich naczynia próżnego nie mało.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Idźże, napożyczaj sobie naczynia z inąd u wszystkich sąsiadek twoich, naczynia próżnego nie mało.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział: Idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczynia puste – niemało.
4.CYLKOWI rzekł: Idź, pożycz sobie naczyń z ulicy, od wszystkich sąsiadów twoich - naczyń próżnych, wszakże nie bierz za mało.
5.KRUSZYŃSKII rzekł: "Idź poproś dla siebie po za domem o naczynia od wszystkich twoich sąsiadów, o naczynia próżne, pożycz nie mało.
6.TYSIĄCL.WYD5On zaś rzekł: Idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia od wszystkich twoich sąsiadów, naczynia puste, i to niemało.
7.BRYTYJKAOn rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało.
8.POZNAŃSKARzekł: - Idź, pożycz sobie skądinąd naczyń, od wszystkich twoich sąsiadów, naczyń pustych, niemało.
9.WARSZ.PRASKAWtedy on powiedział: Idź do wszystkich twoich sąsiadów i pożycz od nich wszystkie, jakie tylko mają, puste naczynia. Postaraj się przynieść ich niemało.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Idź, pożycz sobie naczyń od wszystkich twoich sąsiadów z ulicy – pustych naczyń i nie bierz za mało.
11.EIB.BIBLIA.2016Dobrze - odpowiedział. - Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało.