« 2Krl 4:33 2 Księga Królewska 4:34 2Krl 4:35 » 

1.WUJEK.1923I wstąpił i położył się na dziecięciu i położył usta swe na usta jego i oczy swe na oczy jego i ręce swe na ręce jego, i nachylił się na nie, i zagrzało się ciało dziecięcia.
2.GDAŃSKA.1881Potem wstąpiwszy na łoże, położył się na dzieciątko, przyłożywszy usta swe do ust jego, a oczy swe do oczów jego, i ręce swe do rąk jego, i rozpostarł się na niem, tak iż się zagrzało ciało dziecięce.
3.GDAŃSKA.2017Następnie wszedł na łóżko, położył się na chłopcu, przyłożył swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje ręce do jego rąk. I rozciągnął się na nim, a ciało chłopca się rozgrzało.
4.CYLKOWI wstąpił na łoże i położył się na dziecięciu i przyłożył usta swoje do ust jego, a oczy swoje do oczu jego, i pochylił się nad niem tak, że rozgrzało się ciało dziecięcia.
5.KRUSZYŃSKIWszedł i położył się na dziecku; i przyłożył twarz swoją do twarzy jego, oczy swoje do oczu jego, dłonie swoje na dłoniach jego i rozciągnął się nad nim; i rozgrzało się ciało dziecięcia.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie wszedł [na łóżko], rozciągnął się na dziecku, przyłożył twarz swoją do jego twarzy, oczy swoje do jego oczu, dłonie swoje do jego dłoni - i pochylony nad nim pozostawał tak, aż się rozgrzało ciało chłopca.
7.BRYTYJKAPotem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka.
8.POZNAŃSKAPoszedł i położył się na chłopcu. Przyłożył swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i rozciągnął się na nim. Ciało chłopca się rozgrzało.
9.WARSZ.PRASKAPotem poszedł, położył się na chłopcu, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje ręce do jego rąk, i tak przez jakiś czas na nim leżał. Kiedy rozgrzało się nieco ciało chłopca,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wszedł na łoże, położył się na dziecku i swoje usta przyłożył do jego ust, a swe oczy do jego oczu. Tak się nad nim pochylił, że rozgrzało się ciało dziecka.
11.EIB.BIBLIA.2016Potem wszedł na łóżko i położył się na chłopcu. Ułożył usta na jego ustach, oczy na jego oczach i dłonie na jego dłoniach. Otulił go sobą i rozgrzał ciało dziecka.