« 2Krl 4:35 2 Księga Królewska 4:36 2Krl 4:37 » 

1.WUJEK.1923A on zawoławszy Giezego, rzekł mu: Zawołaj téj Sunamitki. Która wezwana, weszła do niego. Który rzekł: Weźmij syna swego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zawołał Giezego, i rzekł: Zawołaj tej Sunamitki. I zawołał jej, i przyszła do niego, i rzekł: Weźmij syna twego,
3.GDAŃSKA.2017Wówczas zawołał Gehaziego i powiedział: Zawołaj Szunamitkę. Zawołał ją, a gdy przyszła do niego, powiedział: Zabierz swego syna.
4.CYLKOWWezwał wtedy Giechazego, i rzekł: Zawołaj tej Sunamitki! I zawołał jej, a gdy przyszła do niego, rzekł: Zabierz syna twego!
5.KRUSZYŃSKII przywoławszy Gehazjego, rzekł: "Przywołaj tę Szunamitkę". I przywołał ją. Ta weszła do niego, a on rzekł: "Weź swego syna".
6.TYSIĄCL.WYD5On zaś zawołał Gechaziego, mówiąc: Zawołaj tę Szunemitkę! Kiedy ją zawołał, a przyszła do niego, powiedział: Zabierz twojego syna!
7.BRYTYJKAWtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: Zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: Zabierz swego syna.
8.POZNAŃSKA[Wówczas] zawołał na Gechaziego i rzekł: - Przywołaj ową Szunamitkę. Przywołał ją. A gdy przyszła do niego, rzekł: - Zabierz sobie swego syna.
9.WARSZ.PRASKAZawołał wtedy Elizeusz Gechaziego i rzekł: Przywołaj tu Szunemitkę. Przywołał ją więc Gechazi, a gdy stanęła przed Elizeuszem, ten powiedział jej: Weź sobie swego syna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wezwał Giechazego i powiedział: Zawołaj tą Sunamitkę. Zatem ją zawołał, a gdy do niego przyszła, powiedział: Zabierz twojego syna.
11.EIB.BIBLIA.2016Elizeusz przywołał Gehaziego: Zawołaj Szunamitkę - polecił. A kiedy zjawiła się u niego, powiedział: Możesz wziąć swojego syna.