« 2Krl 4:40 2 Księga Królewska 4:41 2Krl 4:42 » 

1.WUJEK.1923A on: Przynieście, pry, mąki. A gdy przynieśli, wsypał w garniec i rzekł: Nalej gromadzie, aby jedli. I nie było więcéj żadnéj gorzkości w garncu.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Przynieście sami mąki; a wsypawszy ją w garniec rzekł: Nalej ludowi. I jedli, i nie było nic więcej złego w garncu.
3.GDAŃSKA.2017On zaś powiedział: Przynieście więc mąki. Wrzucił ją do kotła i powiedział: Nalej ludowi, aby jadł. I nie było już nic szkodliwego w kotle.
4.CYLKOWOn wszakże rzekł: Przynieście tylko mąki! A gdy wsypał ją do garnka, rzekł: Rozlej to dla tych ludzi, aby jedli! A nie było już nic szkodliwego w garnku.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Elizeusz: "Podajcie mąki". A wrzuciwszy do kotła, rzekł: "Wymieszaj dla ludzi i niech jedzą". I nie było już nic złego w kotle.
6.TYSIĄCL.WYD5On zaś powiedział: Przynieście więc mąki! I wsypał ją do kotła, mówiąc: Nalej ludziom i niech jedzą! I już nie było nic szkodliwego w kotle.
7.BRYTYJKAWtedy on rzekł: Więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: Rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle.
8.POZNAŃSKAWtedy [Elizeusz] rzekł: - Przynieś mąki. Wsypał [ją] do kotła i rzekł: - Podaj ludziom, aby jedli. I nie było [już] nic szkodliwego w kotle.
9.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Elizeusz: Przynieście mi tu trochę mąki. Potem, wsypawszy mąkę do kotła, powiedział: teraz dajcie to ludziom, niech jedzą. I nie było już nic szkodliwego w kotle.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on powiedział: Przynieście tylko mąki. A gdy ją wsypał do garnka, rzekł: Rozlej to dla tych ludzi, aby jedli. A w garnku nie było już nic szkodliwego.
11.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Elizeusz polecił: Przynieście mi mąki. Gdy to zrobiono, wsypał mąkę do kotła i powiedział: Teraz możesz podać tę potrawę ludziom. Jedli więc i nie było w kotle już nic szkodliwego.