« 2Krl 4:43 2 Księga Królewska 4:44 2Krl 5:1 » 

1.WUJEK.1923A tak położył przed nie: którzy jedli, i zbyło, według słowa Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881A tak położył przed nie; i jedli, a zbyło według słowa Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Położył więc przed nimi, a ci jedli i jeszcze zostawili, według słowa PANA.
4.CYLKOWI położył przed nich i posilili się i zostawili wedle słowa Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKII położył przed nimi, a oni jedli i resztki pozostały, zgodnie ze słowem Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD5Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.
7.BRYTYJKAA gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego.
8.POZNAŃSKAPołożył więc przed nimi. Jedli i [jeszcze] zostawili [resztki] - według słowa Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPorozkładał więc przed nimi chleb. Najedli się wszyscy i jeszcze pozostały resztki, zgodnie ze słowami Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przed nimi położył, posilili się i zostawili, według słowa WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016Rozdał to zatem wszystkim, a oni jedli i jeszcze zostało - zgodnie ze Słowem PANA.