« Kol 1:29 List do Kolosan 2:1 Kol 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BO chcę abyście wiedzieli, jako wielki bój mam o was, i (o tych) którzy w Laodykij którzykolwie niewidzieli oblicza mego wciele.
2.WUJEK.1923Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,
3.RAKOW.NTChcę bowiem abyście wy wiedzieli jako wielki bój mam za was, i onych którzy są w Laodyceiey, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem chcę, abyście wiedzieli jako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
5.GDAŃSKA.2017Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele;
6.JACZEWSKIChcę, abyście wiedzieli, jak bardzo troskam się o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o wszystkich, którzy osobiście nie widzieli mnie;
7.SYMONPragnę bowiem, abyście wiedzieli o tem, jak usilnie troszczę się o was, i o tych, co są w Laodycei, i o wszystkich, którzy nie znają mię z widzenia:
8.MARIAWICIAlbowiem chcę, żebyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i o wszystkich, którzy mię nie widzieli według ciała,
9.DĄBR.WUL.1973Pragnę bowiem, abyście wiedzieli o tym, jak usilnie troszczę się o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o innych, co mnie osobiście nie widzieli.
10.DĄBR.GR.1961Pragnę bowiem, abyście wiedzieli o tym, jak usilnie troszczę się o was i o tych, którzy są w Laodycei i o innych, co mnie osobiście nie widzieli.
11.TYSIĄCL.WYD5Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,
12.BRYTYJKAChcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali,
13.POZNAŃSKAPragnę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój staczam o was, o tych, co są w Laodycei, a również i tych, którzy nie poznali mnie osobiście.
14.WARSZ.PRASKAChciałbym, żebyście wiedzieli, jak ciężki bój prowadzę o was; [jak walczę] o tych, którzy są w Laodycei, i o tych, którzy mnie nawet nigdy nie widzieli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo chcę, abyście wy wiedzieli, jak wielką mam o was walkę i o tych w Laodycei, oraz o jakichkolwiek, którzy w cielesnej naturze nie poznali mojej osoby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei, i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście.
17.TOR.PRZ.Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych licznych, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele;