« Kol 2:10 List do Kolosan 2:11 Kol 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórem i obrzezaniście obrzezaniem nie rąką czynionym, gdyście zewlekli, ciało grzechów cielesnych w obrzezaniu Christusowem.
2.WUJEK.1923W którym i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionem: w zewleczeniu ciała cielesnego, w obrzezaniu Chrystusowem,
3.RAKOW.NTW którym też obrzezani jesteście, obrzeską nie rękoma uczynioną, w zewleczeniu ciała grzechów cielesnych, w obrzesce Christusowej;
4.GDAŃSKA.1881W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
5.GDAŃSKA.2017W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;
6.JACZEWSKIprzezeń otrzymaliście i obrzezanie, ale nie obrzezanie cielesne, lecz obrzezanie w Chrystusie.
7.SYMONw nim i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionem, przez zwleczenie ciała cielesnego, przez obrzezanie Chrystusowe:
8.MARIAWICII w Nim jesteście obrzezani nie obrzezaniem ręką sprawionem przez oderznięcie skórki cielesnej na ciele, ale obrzezaniem Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973W nim też zostaliście obrzezani nie tym obrzezaniem wykonywanym ręką przez odjęcie (części) ciała, ale obrzezaniem Chrystusowym.
10.DĄBR.GR.1961W nim też zostaliście obrzezani, jednakże nie obrzezaniem dokonywanym ręką, lecz obrzezaniem Chrystusowym, polegającym na zwleczeniu z siebie ciała pożądającego.
11.TYSIĄCL.WYD5I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała,
12.BRYTYJKAW nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.
13.POZNAŃSKAW Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ludzkiej ręki, lecz obrzezanie Chrystusowe (polegające) na wyzbyciu się ciała zmysłowego.
14.WARSZ.PRASKAW owym zjednoczeniu z Nim otrzymaliście też obrzezanie, lecz nie takie, którego dokonuje się ręką ludzką. Jest to obrzezanie dokonane przez Chrystusa i polegające na całkowitym uwolnieniu nas od ciała grzesznego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W nim zostaliście obrzezani, obrzezką nie uczynioną rękami lecz w obrzezce Chrystusa, przez wyzucie się ciała z ciała wewnętrznego grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe; miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności
17.TOR.PRZ.I w Nim zostaliście obrzezani obrzezaniem, nie uczynionym ręką w zewleczeniu doczesnego ciała, ale w zewleczeniu ciała grzechów w obrzezaniu Chrystusa,