« Kol 2:12 List do Kolosan 2:13 Kol 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I was martwe będąc upadkami i nieobrzezaniem ciała waszego, społem ożywił znim, podarowawszy wam wszytki upadki.
2.WUJEK.1923I was, gdyście byli umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, spół ożywił z nim, darowawszy wam wszystkie grzechy,
3.RAKOW.NTI was gdyście umarli byli w upadkach, i w nieobrzesce ciała waszego, pospołu ożywił z nim, podarowawszy wam wszytki upadki;
4.GDAŃSKA.1881I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy.
5.GDAŃSKA.2017I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
6.JACZEWSKIByliście umarli jako grzesznicy i jako poganie; a Bóg wskrzesił was jako Chrystusa i przebaczył wam wszystkie winy;
7.SYMONI was, którzyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezanem ciele waszem, ożywił razem z nim, gdy darował wam wszystkie grzechy;
8.MARIAWICIi was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu ciała waszego, pospołu z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy,
9.DĄBR.WUL.1973I was, którzyście byli umarłymi w grzechach w nieobrzezanym ciele waszym, ożywił razem z nim przebaczając wam wszystkie grzechy.
10.DĄBR.GR.1961I was, którzy byliście umarli w grzechach i w waszym nieobrzezanym ciele ożywił razem z nim przebaczając nam wszystkie grzechy.
11.TYSIĄCL.WYD5I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
12.BRYTYJKAI was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
13.POZNAŃSKAWespół z Nim i was umarłych z powodu grzechów i waszego nie obrzezanego ciała przywrócił do życia. Wspaniałomyślnie odpuścił nam wszystkie grzechy,
14.WARSZ.PRASKAOn też i was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego ciała – jako że byliście poganami – razem z Nim przywrócił do życia. Wszystkim nam darował nasze grzechy
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc i was, którzy byliście umarłymi w waszych fałszywych krokach oraz nieobrzezaniu waszego ciała wewnętrznego razem z nim ożywił i darował nam wszystkie fałszywe kroki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWas, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki.
17.TOR.PRZ.I was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, darując wam wszystkie upadki,