« Kol 2:14 List do Kolosan 2:15 Kol 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wywlekszy księstwa i władze, wodził (i) okazał na widoku zwycięstwo znich na niem.
2.WUJEK.1923I złupiwszy księztwa i zwierzchności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czyniąc sam przez się.
3.RAKOW.NTZewlókszy Księstwa i Zwierzchności, wywiódł je na podziw jawnie, tryumf odniózszy z nich przezeń.
4.GDAŃSKA.1881I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie tryumfując z nich sam przez się.
5.GDAŃSKA.2017I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.
6.JACZEWSKIodniósł zwycięztwo nad księztwami i władzami piekielnemi, i to jawnie pokazał.
7.SYMONrozbroił księstwa i władzę, i wywiódł je na widowisko jawnie, tryumfując nad niemi w Chrystusie.
8.MARIAWICIi złupiwszy Księstwa i Moce, wywiódł je śmiało na widok, odniósłszy jawnie nad nimi zwycięstwo przez Samego Siebie.
9.DĄBR.WUL.1973przez co rozbroił księstwa i władze, śmiało czyniąc z nich widowisko i jawnie sam triumfując nad nimi.
10.DĄBR.GR.1961(przez) co rozbroił księstwa i władze, śmiało czyniąc z nich widowisko i na krzyżu swoim triumfując nad nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił [je] na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.
12.BRYTYJKARozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
13.POZNAŃSKAPrzez Niego rozbroił zwierzchności i potęgi, na publiczne wystawił pośmiewisko, ciągnąc je w swoim triumfalnym pochodzie.
14.WARSZ.PRASKAA wszystkie Zwierzchności i Władze, po uprzednim obezwładnieniu ich, wystawił na publiczne widowisko, powiódłszy je [jak pokonane wojsko] w triumfalnym pochodzie Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozbroił także niebiańskie moce i potęgi, oraz wystawił je w otwartości na pokaz w nim odniósłszy nad nimi zwycięstwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie.
17.TOR.PRZ.Rozbroił zwierzchności i władze, publicznie wystawiając je na pokaz i Bóg w Nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa .