« Kol 2:17 List do Kolosan 2:18 Kol 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech was nikt nie skazuje swowolny, wpokorze i nabożeństwie aniołów, do tego czego nie widział cisnąc się, bez przyczyny się nadymając pod smysłem ciała swego.
2.WUJEK.1923Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez pokorę i nabożeństwo Aniołów, czego nie widział, chodząc, próżno nadęty zmysłem ciała swego:
3.RAKOW.NTNiechaj nikt wam zakładu nie odejmuje, dobrowolnie w upokorzeniu i nabożeństwie Aniołów, w rzeczach których nie widział hardzie postępując, próżno się nadymając z umysłu ciała swego,
4.GDAŃSKA.1881Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając z umysłu ciała swego.
5.GDAŃSKA.2017Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;
6.JACZEWSKINie dozwalajcie, aby ktoś, polegając na swej ziemskiej mądrości, i niby powodując się pokorą, wmawiał w was cześć aniołów,
7.SYMONNiechaj was nie uwodzi, kto podoba sobie w uniżaniu się i w oddawaniu czci aniołom, rozpowiada o tem, czego nie widział, i próżno się nadyma myślami cielesnemi:
8.MARIAWICINiech was nikt nie zwodzi umyślnie przez pokorę i nabożeństwo do Aniołów, pysznie postępując w tem, czego nie widział, napróżno się nadymając rozumem ciała swego,
9.DĄBR.WUL.1973Niechaj was nikt nie zwodzi przez uniżanie się i kult aniołów błąkając się wśród rzeczy, których nie widział i nadymając się myślami cielesnymi,
10.DĄBR.GR.1961Niechaj nikt wdzierając się w dziedzinę rzeczy, których nie widział i daremnie nadymając się myślami cielesnymi, nie pozbawi was nagrody przez skłonienie do uniżania się i do kultu aniołów.
11.TYSIĄCL.WYD5Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, [sam będąc] zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki [człowiek], bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia,
12.BRYTYJKANiech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim,
13.POZNAŃSKANiechaj nikt, kto lubuje się w fałszywej pokorze lub przesadnej czci aniołów, opierając się na (rzekomych) widzeniach, nie odsądza was od nagrody, pyszniąc się bez powodu swoim przyziemnym sposobem myślenia -
14.WARSZ.PRASKANiech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionym jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadufani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech was nikt nie odsądza od nagrody, mając upodobanie w pokorze oraz kulcie aniołów, których będąc wtajemniczonym nie zobaczył. Więc bez powodu daje się nadymać pychą z myśli swojej osobowości opartej na cielesnej naturze;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia,
17.TOR.PRZ.Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwa, kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach, dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia,