« Kol 2:1 List do Kolosan 2:2 Kol 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby się pocieszały serca ich spoiwszy się wmiłości, a (to) do wszego bogactwa zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga a ojca i Christusa.
2.WUJEK.1923Aby pocieszone były serca ich, spoiwszy się w miłości, i ku wszelkim bogactwom zapełności wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
3.RAKOW.NTAby pocieszone były serca ich, spólnie złączonych w miłości, i ku wszemu bogactwu zupełnego upewnienia wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice onego Boga i Ojca, i Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;
6.JACZEWSKI- jak się kłopoczę o to, aby serca ich napełniły się miłością, a oni sami aby zrozumieli dokładnie bogactwo tajemnicy Boga Ojca i Jezusa Chrystusa,
7.SYMONaby nie brakło pokrzepienia sercom ich, iżby zjednoczeni w miłości, osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia, doszli do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa:
8.MARIAWICIaby były pocieszone serca ich i żeby będąc wyćwiczeni w miłości, mogli dojść do wszelkich bogactw zupełności zrozumienia i do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
9.DĄBR.WUL.1973(Staram się o to), aby ucieszyły się ich serca, iżby złączeni w miłości, osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia i doszli do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
10.DĄBR.GR.1961(Staram się o to) aby doznały pociechy ich serca, a w miłości złączeni (osiągnęli) całe bogactwo pełnego zrozumienia i (doszli) do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa,
11.TYSIĄCL.WYD5aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, [osiągnęli] pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga - Chrystusa.
12.BRYTYJKAAby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,
13.POZNAŃSKAOby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do całego bogactwa i pełnego zrozumienia, do głębszego poznania tajemnicy Boga - Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAPragnąłbym, by serca wszystkich ogarnęła otucha, by miłość stała się dla wszystkich źródłem pouczeń, dzięki którym mogliby osiągnąć bogactwo całkowitej pewności poznania, by wreszcie wskutek tego stała się dla wszystkich dostępną tajemnica Boga, to jest Chrystus,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By zostały zachęcone ich serca i zostali zespoleni w miłości, ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, aż do znajomości tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,