« Kol 2:4 List do Kolosan 2:5 Kol 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo acz ciałem tam nie jestem, ale duchem zwami jestem, radując się i bacząc wasz porządek, i utwierdzenie w Christusa wiary waszej.
2.WUJEK.1923Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie téj, która jest w Chrystusie, wiary naszéj.
3.RAKOW.NTBo aczkolwiek ciałem nie jestem obecny, ale duchem z wami jestem, weseląc się i widząc wasz porządek, i utwierdzenie onej przeciw Christusowi wiary waszej.
4.GDAŃSKA.1881Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa;
5.GDAŃSKA.2017Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa.
6.JACZEWSKIBo chociaż ciałem nieobecny, - to przecież w duchu zawsze jestem pośród was i widzę, jak porządnem jest życie wasze i jak stałą jest wiara wasza w Chrystusie.
7.SYMONBo chociaż ciałem nieobecny jestem, ale duchem jestem z wami: i cieszę się, widząc porządek wasz i stateczność wiary waszej w Chrystusa.
8.MARIAWICIBo chociaż nieobecny jestem ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się, gdy widzę wasz rząd i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.
9.DĄBR.WUL.1973Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się widząc ład, jaki panuje wśród was, i trwałość waszej wiary w Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się widząc ład, jaki panuje wśród was i trwałość waszej wiary w Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, z radością dostrzegając wasz ład i stałość waszej wiary w Chrystusa.
12.BRYTYJKABo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona.
13.POZNAŃSKABo chociaż nieobecny ciałem, duchem jestem z wami i raduję się, znając wasz ład i stałość waszej wiary w Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAI choć ciałem jestem od was daleko, to jednak duchem przebywam z wami i cieszę się widząc, że panuje między wami ład, a wy sami waszą wiarą trwacie mocno przy Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo chociaż jestem nieobecny cielesną naturą ale jestem z wami Duchem, ciesząc się i widząc wasz porządek oraz utwierdzenie waszej wiary względem Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład wasz i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa.