« Kol 2:5 List do Kolosan 2:6 Kol 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako przeto przyjęliście Christa Jesusa pana, wniem chodźcie.
2.WUJEK.1923Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,
3.RAKOW.NTJakoście tedy przyjęli Christusa Jezusa za Pana, w nimże chodźcie;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie,
5.GDAŃSKA.2017Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie;
6.JACZEWSKIJakoście przeto przyjęli Jezusa Chrystusa: - tak w jego wierze i żyjcie;
7.SYMONJakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana, tak w nim chodźcie:
8.MARIAWICIJakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak w Nim chodźcie,
9.DĄBR.WUL.1973Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana, tak według niego postępujcie,
10.DĄBR.GR.1961Jakoście tedy przyjęli Chrystusa Jezusa, Pana, tak według niego postępujcie,
11.TYSIĄCL.WYD5Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej [w Nim] postępujcie:
12.BRYTYJKAJak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie,
13.POZNAŃSKAPrzyjęliście Chrystusa Jezusa (jako swego) Pana, działajcie też w łączności z Nim:
14.WARSZ.PRASKAJak więc przyjęliście prawdę o Jezusie Chrystusie jako Panu, tak też powinniście trwać w zjednoczeniu z Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak więc, przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim żyjcie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też - zjednoczeni z Nim - postępujcie,
17.TOR.PRZ.Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie,