« Kol 2:7 List do Kolosan 2:8 Kol 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie, żeby was kto nie złupił przez filozofią, i próżne zwodzenie (ucząc) wedle podania człowieczego, wedle porządku świata, a nie wedle Christusa.
2.WUJEK.1923Patrzcie, by kto was nie oszukał przez filozofią, i próżne omamienie wedle ustawy ludzkiéj, podług elementów świata, a nie według Chrystusa:
3.RAKOW.NTBaczciesz by kto nie był, któryby was złupił przez filozofią, i próżne omamienie, wedle podania ludzkiego, podług żywiołów świata, a nie według Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
6.JACZEWSKIPatrzcie, by was kto nie zwodził pogańską mądrością, zasadzającą się na złudnych podaniach ludzkich, świat tylko doczesny mających na względzie, a przeciwnych nauce Chrystusowej.
7.SYMONPatrzcie, by kto was nie oszukał przez mądrość światową, która czczem jest mamidłem, i opiera się na podaniach ludzkich i na początkowych ustawach ziemskich, a nie ma Chrystusie:
8.MARIAWICIPatrzcie, aby was kto nie zwiódł filozofią i marnem zwodzeniem według podania ludzkiego, podług żywiołów świata, a nie według Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie, aby was kto nie zwiódł przez filozofię oraz przez czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
10.DĄBR.GR.1961Baczcie, aby was kto nie zwiódł i nie wziął do niewoli przez filozofię oraz przez czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
12.BRYTYJKABaczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;
13.POZNAŃSKAUważajcie, aby ktoś z was nie został zwabiony w niewolę (błędu) przez filozofię lub chytry podstęp, wywodzące się z ludzkich podań o siłach kosmicznych, a nie z Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAMiejcie się też na baczności, żeby was nie pozbawiono wolności [ducha] przez oszukańcze mędrkowanie oparte nie na Chrystusie, ale jedynie na wymysłach ludzkich i na żywiołach tego świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie, aby się wam ktoś nie zdarzył, kto rabuje przez spekulacje i pusty fałsz według religijnej tradycji ludzi, według podstawowych zasad rozumowania świata a nie według Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę zręcznie manipulując rzekomą nauką, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie.
17.TOR.PRZ.Uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie;